Zwierzęta wymarłe

Proces ewolucji jest ciągłym i nieubłagalnym. Od milionów lat na ziemi istnieją różnego rodzaju istoty, dużej ich liczbie udaje się przetrwać i cały czas reprodukować, inne z nich niestety z różnego rodzaju powodów wymierają. Obecnie jedną z przyczyn wymierania kolejnych gatunków jest działalność człowieka, nie tylko jednak on będzie miał wpływ na całkowite zakończenie danej linii gatunkowej. Oprócz tego mogą to być warunki naturalne, przeciwnicy w świecie zwierząt, którzy doszczętnie eliminują dane okazy. Temat zwierząt wymarłych jest dosyć obszernym i rozbudowanym, dzisiaj porusza się go bardzo często. Wiele organizacji zajmuje się ratowaniem tychże gatunków roślin i przede wszystkim zwierząt, których egzemplarze są już naprawdę ostatnimi. W tym przypadku przeważnie przetrzymywane są one w sztucznie wytwarzanych warunkach, tak aby nic im nie zagrażało i aby posiadały umożliwioną reprodukcję i rozmnażanie w celu podtrzymania gatunku. Nie wszystkim ze zwierząt można jednak w takowy sposób pomóc i duża ich część znika bezpowrotnie, a z czasem odchodzi w niepamięć.

Czerwona księga gatunków zagrożonych

Czerwona Księga Gatunków zagrożonych publikowana jest ona każdego roku przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej zasobów. Lista ta zawiera gatunki organizmów żywych, którym grozi wyginięcie. Po raz pierwszy wydana została w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego. Ostatnie wydanie zawierało listę prawie pięćdziesięciu tysięcy gatunków. Większość z nich uzyskała status zagrożenia wyginięciem z powodu działalności człowieka. Zagrożone gatunki obejmowane są różnymi kategoriami pierwsza z nich to gatunki najmniejszej troski i bliskie zagrożenia, gdzie istnieje przypuszczenie, że w przyszłości będzie mógł być z nimi problem. Do zwierząt zagrożonych wyginięciem zaliczamy trzy ich grupy, a mianowicie narażone, zagrożone i zagrożone w stopniu krytycznym. Dwie z ostatnich grup to organizmy, które wymarły na wolności, czy też wymarły całkowicie. Wymarcie może mieć miejsce między innymi w skutek naturalnych działań, czy też z powodu tych, których autorem był człowiek.

Gatunek wymarły

Mianem gatunku wymarłego będziemy określać wszystkie z tych gatunków, które już w ogóle nie występują na naszej planecie, czego powodem może być działalność człowieka, czy też czynniki pochodzenia naturalnego. Oprócz tego jest to jedna z kategorii klasyfikacji gatunków zagrożonych oznaczana symbolem EX. Za wymarły uznać można każdy z gatunków, co do którego nie ma już żadnych wątpliwości, że ostatni z jego przedstawicieli umarł. Gatunek klasyfikowany jest jako wymarły, w momencie kiedy bezowocne stają się wszelkiego rodzaju poszukiwania, które prowadzi się przeważnie na terenie całego zasięgu historycznego, we wszystkich znanych siedliskach danego właśnie gatunku, które prowadzone są przez dość długi okres czasu. Jeśli gatunek wymiera w stanie dzikim, jednak cały czas przedstawiciele znajdują się w niewoli, hodowli, czy też uprawie, uznawany jest za gatunek wymarły na wolności. Oprócz tego zwierzę, czy też roślina może otrzymać status wymarłego regionalnie, czyli na danym obszarze, państwa, czy też krainy geograficznej. Lista gatunków całkowicie wymarłych jest obecnie bardzo duża i kwalifikuje się tam tylko zwierzęta od lat sześćdziesiątych wieku dwudziestego, czyli od momentu kiedy organizacja tym się zajmująca powstała. Przykładami gatunków wymarłych mogą być między innymi alka olbrzymia, dodo, gołąb wędrowny, moa, orzeł haasta, tarpan, tur i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych gatunków, które niestety posiadają już właśnie status wymarłych.

Dodo

Dodo jest jednym z gatunków ptaka nielota, który obecnie jest już oficjalnie uznany za gatunek wymarły, niegdyś zamieszkiwał on tereny wysypy Mauritius. Jeśli chodzi o jego wygląd to był on masywnym ptakiem posiadającym uwstecznione skrzydła i charakterystyczną dużą głowę z czarnym dziobem i czerwonawym, hakowatym zakończeniem. Upierzenie przybierało kolor niebieski oraz szarawy, nogi natomiast były żółtymi. Jeśli chodzi o wagę to największe okazy ważyły do kilkudziesięciu kilo, wysokość nie przekraczała jednego metra. Obecnie nie posiadamy odpowiedniej liczby danych dotyczących tego właśnie zwierzęcia. Jest tak między innymi w przypadku ego nawyków żywieniowych. Sugerując się jednak przekazami marynarzy z terenów Holandii ptak ten miał żywić się rybami.

Historia dodo

Dodo jako gatunek po raz pierwszy opisany został przez żeglarzy w wieku szesnastym. Był to dosyć duży ptak, który jednak nie posiadał umiejętności lata. Stąpał na masywnych i krótkich nogach, a oprócz tego posiadał uwstecznione skrzydła i taki sam ogon. Dodo wyginęły bardzo szybko w momencie pojawienia się na ich naturalnych terenach ludzi, gdzie głównym powodów był brak zdolności uczenia się i przystosowywania do nowych warunków. Ostatecznie podaje się, że ptaki te wyginęły w wieku osiemnastym, gdzie jednak podaje się różne daty obserwacji ostatnich z przedstawicieli. Wcześniej do europy przetransportowano kilka z nich lecz pozostały po nich obecnie tylko niekompletne szkielety. Zachowało się także kilka przedstawień artystycznych tychże ptaków. Obecnie posiadamy tak naprawdę brak jakichś bardziej skonkretyzowanych danych, aby możliwe było ustalenie trybu życia tychże właśnie zwierząt. Do ciekawostek zaliczyć możemy między innymi fakt, że ptak ten jest jednym z bohaterów książki Alicja w krainie czarów, a oprócz tego występuje w jednym z angielskich przysłów („martwy jak dodo”).

Suseł moręgowany

Ten mały gryzoń jest kolejnym przykładem zwierzęcia, który jest bardzo bliski wyginięcia, na wolności nie znajdują się już tak naprawdę żadne z okazów. W normalnych warunkach zamieszkiwał on nizinne i jednocześnie wyżynne otwarte tereny, zwłaszcza kamieniste łąki, pastwiska i tym podobne tereny. Spotkać można było go także w drogach i miedzach pomiędzy polami. Z czasem występowanie zaczęło ograniczać się do coraz węższych terenów Eurazji, aż do chwili obecnej, gdzie zwierzęta te znajdziemy tylko w ogrodach zoologicznych. Gryzonie rozmnażają się jednak bardzo szybko i istnieje bardzo duża szansa na odbudowanie populacji, tak aby znowu mogła powrócić do swojego naturalnego środowiska, co jednak będzie trudnym i długotrwałym.

Wodnik guamski

Wodnik guamski jest kolejnym z gatunków, który przez międzynarodową organizację ochrony zwierząt uznany został za wymarły na wolności. Jest to jeden z nielotnych ptaków należący do bardzo ciekawej rodziny tychże zwierząt. Podobnie jak wiele innych ptaków zamieszkujących tereny wyspiarskie, tak samo wodnik utracił zdolność lotu, podobna sytuacja miała miejsce z dodo. Żyjąc tak naprawdę w całkowitej izolacji nie padał on ofiarą drapieżników nie musiał zatem latać. Gatunek wyginął w bardzo krótkim okresie czasu, kiedy po drugiej wojnie światowej na wyspie Guam wraz z dostawami drewna zaczęły pojawiać się węże, gdzie na jej terenie nie znajdowali się żadni naturalni przeciwnicy i drapieżnicy tychże właśnie wężów. Gatunek jednak udało się uratować w ogrodach zoologicznych i trwają pracę jego przywrócenia do środowiska naturalnego.