Zwierzęta i ich podział

Zwierzęta są organizmami wielokomórkowymi, mogą się one same poruszać, nie mają z tym trudności, najczęściej są zbudowane z tkanek. Zwierzęta są organizmami o skomplikowanej budowie, i wielkiej różnorodności gatunkowej. Są to zazwyczaj organizmy wielokomórkowe. Komórki zwierzęce organizują się w tkanki, natomiast te w narządy i organy oraz całe organizmy. Każde, z narządów, pełni określoną funkcję, zależy od tego jakie ma przeznaczenie i cel. Zwierzęta reagują na bodźce zewnętrze, są one bardzo czułe, na te receptory. Przodków zwierząt należy upatrywać w bardzo dalekiej historii, już niemal od początków ziemi mamy do czynienia z organizmami, które cały czas ewoluowały i zmieniamy swoją budowę, dostosowując się do warunków zewnętrznych. Z pierwszymi zwierzętami mamy do czynienia za proterozoiku. Klasyfikacją nauką o zwierzętach zajmuje się dział o nazwie zoologia. Zwierzęta to ponad miliony różnych gatunków. Człowieka należy również zaliczyć do królestwa zwierząt. Zwierzęta można podzielić na klika głównych grup-ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb, bezkręgowców.

Płazy

Płazy są organizmami, które potrafią żyć zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym. Ich ciało jest specjalnie do tego przystosowane. Mają one ciało pokryte specjalna łuską, po za tym charakteryzuje się pewną wilgotnością, i oślizgłością. Genezy ich nazwy można odnaleźć w greckim słowie, które oznacza dwojako żyjące. To świetnie charakteryzuje ich sposób, życia, gdyż żyją one w podwójnym środowisku. Niemal wszystkie płazy dzielą się w wodzie, to tam składają swoje jajeczka, dzięki temu ich potomkowie, mogą się rozwijać w bezpiecznym wodnym środowisku. Co ważne płazy mogą zmieniać temperaturę swojego ciała. Jest to bardzo ważne gdyż dzięki temu w zależności od środowiska w którym się znajdą, mogą łatwiej przetrwać. Płazy można podzielić na ponad trzy grupy. Pierwszą z nich są płazy beznogie, drugą bezogonowe i trzecia ogoniaste.

Ptaki

Kolejną grupa przedstawicielską zwierząt są ptaki. Są to organizmy, które potrafią latać, żyją i przemieszczają się głównie za pomocą drogi powietrznej. Obecnie na świecie znajduje się ponad 10 tysięcy różnych odmian ptaków. Ptaki mają swoich potomków wśród dinozaurów. Wywodzą się one od triasowych gadów, żyjących sprzed milionami lat. Niektóre z nich zachowały elementy, tych pierwszych gadów, widocznych po dziś dzień. Cechą charakterystyczną, niemal wszystkich ptaków, jest to, że posiadają one skrzydła, dzięki, którym mogą latać. Są to jedyne zwierzęta posiadające skrzydła, ich ciało jest dostosowane, do podniebnych podróży, nawet specjalnie ukształtowane . Tylko niektóre z nich nie potrafią latać, jak na przykład kiwi. Ptaki żyją na całym świecie, od ciepłych krajów, znajdujących się w Afryce aż po Antarktydę. Element latania ptakom potrafi pomóc w przetrwaniu. Wszystkie ptaki, różnią się od siebie sposobem pokonywania odległości. Każdy rodzaj ptaków, inaczej lata. Wszystkie ptaki nauczyły się przez lata zdobywać pożywienie. Najczęściej żywią się robakami. Większość ptaków posiada specjalny dziób do tego.

Gady

Gady podobnie jak ssaki, posiadają kręgosłup. Posiadają również krótkie kończyny. To im pozwala na niezwykle szybkie poruszanie. Niestety mogą się szybko poruszać, jedynie przez określony czas, nie są zdolne do utrzymania, stałej prędkości. Gady najczęściej żyją w środowisku ciepłym, niemal nie występują, w zimnej atmosferze. Jedne z najdłuższych gadów, osiągają długość do ponad 7 metrów. Gady rozmnażają się poprzez składanie jaj. Do obecnych gadów, które nadal istnieją na kuli ziemskiej należą na przykład żółwie, które są najbardziej znanymi przedstawicielami, tej grupy. Gady podczas godów, przybierają kolorowe barwy swojej skorupy, dzięki temu przyciągają samice. Samice po zapłodnieniu składają swoje jajeczka w bezpiecznym miejscu. Gady najczęściej postawiają swoich potomków bez opieki, wystarczy że złożą jaj. Tylko niektórzy przedstawiciele, tego gatunku dbają o swoje potomstwo, między innymi krokodyle. Jaja swoje gady składają, tylko na lądzie. Mali potomkowie są kserokopią swoich rodziców, różnice są niewielkie.

Ryby

Ryby podobnie jak gady należą do kręgowców. Żyją one tylko i wyłącznie w środowisku wodnym, nie są w stanie przetrwać na lądzie, suchej ziemi. Ryby żyją we wszystkich dostępnych akwenach wodnych, rzekach jeziorach. Ryby najbardziej, jednak lubią morze, to tam mają najlepsze warunki do rozwoju. Jak ryby się rozmnażają? Większość ryb wykluwa się z ikry, jednak niektóre gatunki ryb mogą się rodzić żyworodne. Ryby powstają w trakcie godów, czyli popularnie zwanego tarłem. Największą ze znanych ryb jest rekin, może on osiągać wagę nawet do czterdziestu ton. Do najszybciej poruszających się gatunków ryb należy żagila, przekracza ona prędkość stu kilometrów, na godzinę, jednak nie potrafią długo utrzymać tej prędkości. Większość ryb nie żyje długo, maksymalnie mogą one przezywać do roku. Jednak są znane takie przypadki, gdy niektóre ryby osiągały ponad 80 lat życia.

Ssaki

Najczęściej termin zwierzęta odnosi się do ssaków. Ludzie są ssakami, większość domowych zwierząt również są ssakami. Po za tym ludzie mają największą wiedzą na temat ssaków, ich życia oraz funkcji życiowych. Ssaki dzieli się na wiele gatunków, występują one na całym świecie, nawet na biegunie południowym czy Arktyce. Ssaki mogą żyć zarówno w wodzie jak i na lądzie czy nawet w powietrzu. Niektóre zaś znane nam żyjące ssaki, żyją wyłącznie pod ziemią. Ssaki zaczęły dominować na całej kuli ziemskiej, zaraz po dinozaurach. Na początku powstały one z jeden komórki. Obecnie są to bardzo skomplikowane organizmy, które są stworzone, z całych organów, narządów, tworzących żywe organizmy. Co wyróżnia ssaki to to, ze wszystkie niemal duże samice ssaków, karmią swoje małe pokarmem, z piersi czyli swoim mlekiem, tak jak ludzkie matki karmią noworodki. Jedynie człowiek potrafi mówić, artykułować swoje potrzeby i tworzyć narzędzia. Niestety niemal wszystkie duże ssaki są bliskie wyginięcia. Ssaki można podzielić na trzy kategorie. Pierwsze z nich to stekowce. Jest to raczej niewielka grupa ich przedstawicielem, jest na przykład dziobak. Drugą kategorię reprezentują torbacze, ich przedstawicielem jest zaś na przykład kangur. Trzecią kategorią ssaków, reprezentują łożyskowce. Właśnie większość ssaków należy do łożyskowców. Dziecko, potomek takich ssaków rozwija się w łożysku matki, stamtąd pobiera potrzebny pokarm i tlen do rozwoju.

Bezkręgowce

Bezkręgowce, szerzej znane wszystkim jako owady. Są to jedyne istoty, które nie posiadając kręgosłupa potrafią wbić się w powietrze. Ich żywotność jest bardzo krotka, rzadko są znane przypadki, aby bezkręgowce, osiągały długą ilość życia. Bezkręgowce charakteryzują się tym, że posiadają trzy główne części ciała, to jednych z nich należą między innymi głowa, tulów oraz tylny odwłok. Owady występują na całym świecie, można je spotkać na każdym kontynencie. Pierwsze owady pojawiły się na ziemi już ponad trzysta milionów lat temu. Były to protoplasty dzisiejszych owadów. Można je uznać za przodków dzisiejszych owadów, gdyż ich ciało podobnie jak dzisiejszych owadów, było podzielone na trzy charakterystyczne części. Kilka owadów pierwotnych istnieje po dziś dzień. Wielu z nas narzeka na owady, ich uciążliwość, jednak są one tak samo potrzebne dla całego ekosystemu jak inne stworzenia.