Ryby

Co najbardziej wyróżnia ryby to, to, że potrafią one oddychać poprzez skrzela, mają zmienną temperaturę ciała, oraz poruszają się za pomocą pletw. Według najnowszych danych, ryby to ponad polowa, wszystkich żyjących obecnie kręgowców. Ryby nie przeżywają więcej niż roku, choć istnieją takie gatunki, które potrafią żyć nawet kilkadziesiąt lat. W Polsce rozróżnia się około 120 gatunków ryb. Ryby posiadają charakterystyczną opływową budowę ciała, dzięki temu łatwiej jest im się poruszać w wodzie. Po za tym wszystkie ryby posiadają szkielet, bardzo mały okład kostny. Ryby posiadają po za tym układ krążenia, nerwowy, który jest zamknięty. Ryby mogą oddychać tylko poprzez oskrzela, nie potrafią żyć w środowisku lądowym ich naturalnym środowiskiem jest środowisko wodne. Ryby mają bardzo ważne znaczenie dla gospodarki, wielu mieszkańców nadmorskich terenów, żyje właśnie tylko z połowu ryb. Ryby mają bardzo wiele elementów, przydatnych do rozwoju człowieka, jak między innymi pożywne mięso, czy tłuszcz tran.

Kształt ryb

Ryby aby poruszać się w wodzie, muszą mieć specjalnie dostosowane do tego ciało. Dlatego ryby mają nie tylko opływowy kształt, również wewnętrznie zbudowane są tak aby zmaksymalizować korzystanie ze swojej energii. Ryby jako zwierzęta morskie, korzystają głównie ze skrzeli. Tylko ssaki posiadają płuca. Większość ryb żyje w oceanach i morzach. Niektóre wolą, jednak nadbrzeżne środowisko. Makrele na przykład posiadają opływowe ciało z ogonem na końcu. Ogon takiej ryby jest w kształcie półksiężyca. Ryby spędzające czas na rafach koralowych spędzają swój czas aby znaleźć bezpieczne miejsce. Niektóre ryby mają dostosowane tak ciało,aby móc przeżywać na dnie morskim. Większość ryb ma ciało bardzo spłaszczone. Po za tym ryby przybierają takie kolory aby trudno było je dostrzec na dnie morskim. Niemal wszystkie ryby w czasie poruszania, używają pletw które sa uruchamiane za pomocą mięśni. Dzięki temu ryba może się przemieszczać do przodu. Ryby dzięki specjalnej budowie nie mogą utonąć.

Rozmnażanie ryb

Wszystkie niemal ryby wylęgają się z ikry. Ikra powstaje podczas godów, ryb czyli tarła. Jednak niektóre gatunki ryb mogą być żyworodne. Aby mogło dojść do tarła, potrzebna jest odpowiednia temperatura. Po za tym ryby w czasie tarła, muszą mieć dostęp do świtała, jego natężenie zależy do gatunku ryb. Większość ryb rozmnaża się w bliskim otoczeniu. Niektóre jednak gatunki wolą się rozmnażać w dalekiej odległości. Dlatego na czas tarła pokonują one bardzo duże odległości. Samice ryb pozostawiają w wodzie bardzo dużo ikry, samce ryb natomiast je zapładniają. Male rybki sama muszą dbać o siebie, bardzo rzadko się zdarza aby rybi rodzice, opiekowali się swoim potomstwem. Najczęściej małe rybki są zdane tylko na siebie. Jeśli już to małymi rybkami opiekują się samce ryb. To one uczą małe rybki przetrwania. Ikra najczęściej znajduje się na dnie wody. To tam wśród roślinności, ma najlepsze warunki do rozwoju. Rybki gdy już zamienią się z ikry w małe rybki, bardzo często giną, tylko najsilniejszy z nich przeżywają. Reszta ulega zniszczeniu, albo staje się ofiarą drapieżników. Najczęściej małe rybki wolą gromadzić się w ławice ryb, z rybami o tym samym gatunku. Dzięki temu maj one większe szanse na przetrwanie. W razie ataku uciekają razem. Najczęściej ryby gromadzą się w ławicę ryb z rybami, które mają taki sam wiek. Niemal wszystkie ryby rosną przez cale życie. Im starsze tym są większe. Niektóre samce ryb zachęcają samice na składanie jajeczek na ich terytorium.

Życie ryb

Ryby są doskonale przygotowane na życie wodne. Są wyposażone w niemal wszystkie zmysły, które posiadają na przykład ludzie. Mają one między innymi oczy, dzięki którym mogą widzieć dookoła głowy. Jest to konieczne gdyż ryby nie potrafią okręcać swoją głową. Ryba posiada również uszy są one niewidoczne gołym okiem gdyż te uszy ukryte są pod skóra ryb. Ryby mogą się porozumiewać między sobą, należy pamiętać że woda doskonale przewodzi dźwięk, a ryby doskonale to wykorzystują. Wiele gatunków ryb, żyje również wśród morskich wód, dlatego tak ważny w ich przypadku jest dotyk. Głównie dzięki niemu mogą przetrwać w głębinach wodnych. Wiele ryb posiada bardzo dobrze rozwinięty węch, dzięki temu o wiele łatwiej jest im przeszukiwać morskie głębiny w celu zdobycia pokarmu. Po za tym ryba dzięki falom wodnym i węchowi może namierzyć zbliżające się niebezpieczeństwo i w porę uciec z niebezpiecznego miejsca.

Czym ryby się żywią?

Ryby swój pokarm muszą zdobywać głównie w wodzie. Dlatego ryby chętnie zjadają siebie nawzajem. Nie tylko siebie ale również inne morskie zwierzęta, rośliny ślimaki. Wszystko co się rusza i jest słabsze od nich. Ryby to doskonali drapieżcy ich niektóre części ciała są do tego doskonale przygotowane. Po za tym wśród ryb występują też padlinożercy. Potrafią one zjadać niektóre umarłe części zwierząt. Wzdłuż brzegu większość ryb jest roślinożerna, jednak większość ryb żywi się mięsem, zwłaszcza te żyjące na oceanach, czy na morzach. Tam trudno o roślinność a łatwiej o mięso. Ryby co ciekawe mają bardzo dobrą cechę. Mianowicie są one w stanie filtrować swoje pożywienie, połykając swoją ofiarę, uruchamiają one specjalne organy w swoim przełyku pokarmowym, które pozwalają im na filtrację pożywienia. Ryby często padają same ofiara ludzi. Dlatego wzdłuż mórz powinny być wprowadzone specjalne regulacje, które by mówiły o połowie ryb ich ochronie, gdyż wiele gatunków przez pewną część roku w czasie tarło, nie można łowić.

Ryby głębinowe

Ryby głębinowe, żyją w najniżej na samym niemal dnie wód. Przeważnie ryby głębinowe, zamieszkują tereny podmorskie, poniżej 2 tysięcy metrów poniżej poziomu wody. Ryby te muszą być przystosowane, do życia w niskim ciśnieniu i bardzo niskiej temperaturze. Ryby głębinowe, przez długi czas były tajemnica dla człowieka. Różnią się one znacznie wyglądem i budowa od normalnych ryb. Żywią się one wyłącznie innymi rybami i padlinami, gdyż na dnie morskim nie rosną rośliny, brak tam słońca. Ryby głębinowe pod względem budowy bardzo się od siebie różnią. Przedstawicielem ryb głębinowych jest na przykład koleń pospolity. Większość ryb głębinowych posiada bardzo duże zaostrzone zęby, dzięki temu są dobrze przygotowane na polowania, na mniejsze ryby. Są to głównie drapieżcy.