Rodzaje ptaków

Ptaki są zwierzętami, które utrzymują stalą temperaturę swojego ciała. Posiadają one również kręgosłup, który ułatwia im na przykład latanie. Ptaki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o gatunki, jest ich ponad 10 000. Ich wielkość jest różna, najmniejszy ptaszek osiąga długość 5 cm zaś najdłuższy nawet trzech metrów. Ptaki posiadają silne opierzenie czyli pióra niemal na całym swoim ciele. Ptaki posiadają również dzioby. Ptaki potrafią latać, chociaż niektóre, gatunki na drodze ewolucji, i działalności człowieka, utraciły tą zdolność. Ptaki rozmnażają się poprzez to, że składają jaja, które później wysiadują. Swoimi małymi bardzo troskliwie się opiekują dostarczają im pożywienia. Większość ptaków, o jakiś czas regularnie zmienia miejsce swojego pobytu. Większość osobników, cale życie żyje samotnie. Jedynie na czas godów, łączą się one w pary aby się rozmnożyć. Niektóre ptaki można udomowić. Nauka, która zajmuje się badaniem, ptaków, ich życiem, nazywa się ornitologia. Wiele gatunków ptaków, obecnie znajduje się pod ścisłą ochroną.

Ptaki naziemne

Istnieją również gatunki ptaków, które na skutek, ewolucji nie są w stanie wbijać się w powietrze. Te ptaki to nieloty. Zalicza się je do ptaków, gdyż są potomkami, ptaków latających, oraz posiadają wspólne cechy dla wszystkich istniejących ptaków, między innymi dzioby i skrzydła. Ludzie najczęściej hodują ptaki nieloty dla mięsa. Wiele gatunków ;ptaków niepotrafiących latać już niestety nie istnieje głównie z winy człowieka. Do ptaków, które nie potrafią latać zaliczają się między innymi strusie, pingwiny czy kiwi. Wszystkie te ptaki występują na wyspach, na przykład w Australii czy w Nowej Zelandii. Niektórzy przedstawiciele tych ptaków potrafią, żyć zarówno na lądzie jak i w wodzie. Do nich należą pingwiny. Na lądzie poruszają się dość wolno, pożywienie zdobywają głównie w wodzie, są to ryby. Pingwiny z niewiadomych względów, odbywają dalekie podróże. Zazwyczaj w celu pozostawiania jaja. Jajo pozostawia samica, ale to samiec pingwina wysiaduje jajo. Przeciętnie przeżywa trudne warunki arktyczne, tylko jedno na pięć jaj. Pingwiny są gatunkiem zagrożonym.

Drapieżcy

Podobnie jak u ssaków, również wśród ptaków, występują specjalne gatunki, które żyją tylko dzięki swoim drapieżnym zachowaniom. Do największych ptaków, z tego gatunku należą miedzy innymi kondory. Mają one ponad trzymetrową rozpiętość skrzydeł. To pozwala im na szybkie szybowanie i natychmiastowe zdobywanie pokarmu. Nazwa ptaki drapieżne dotyczy przede wszystkim, te wszystkie ptaki, które swoje pożywienie zdobywają, na drodze polowania, na żywe zwierzęta lądowe. Ptaki drapieżne mają specjalnie przystosowaną budowę ciała do polowania. Posiadają one długie dzioby i ogromne szpony, w które chwytają upolowaną zwierzynę. Obecnie tak jak na inne ptaki, ludzie polują na drapieżców. Przez to wiele gatunków tych ptaków, znajduje się pod ścisłą ochroną. Niestety ludzie w ten sposób na wielu terenach zakłócili tradycyjny ekosystem. Niektóre z tych ptaków można oswoić jak na przykład sokoły. Oswojone, mogą bardzo przydać się ludziom.

Ptaki łowne

Pod nazwą ptaki łowne, znajdują się takie ptaki na, które ludzie chętnie polują. Należą do nich między innymi bażanty, pawie. Większość tych ptaków, na skutek przetrzebiania znajduję się pod specjalną ochroną. Na świecie jest ich coraz mniej. Można na nie nadal polować, ale oczywiście nie w czasie godów. Skupmy się na chwilę na bażantach. Samce tych ptaków, posiadają niezwykle barwne upierzenie dzięki, któremu zachęcają samice do godów z nimi. Często te ptaki trzyma się tylko dla ozdoby. Obecnie ptaki łowne występują na wszystkich kontynentach. Najmniejszym przedstawicielem ptaków łownych są przepiórki. Gatunkiem osobnym ptaków łownych są głuszce, które występują jedynie na północnej półkuli ziemskiej. Samce tych ptaków, zdobywają swoje partnerki specjalnym śpiewem. Ptaki łowne należą do ptaków, które mają najwięcej barw, być może dlatego były one tak atrakcyjnym celem łowów.

Ptaki morskie

Istnieją specjalne gatunki ptaków, które żyją tylko na terenach morskich. Żywi,ą się one głównie poprzez łowienie ryb i ich zjadanie. Istnieje ponad 9 tysięcy różnych gatunków ptaków, jedynie trzysta z nich potrafią przeżyć w warunkach morskich. Ptaki te dostosowały się do warunków, panujących nad morzem, dzięki temu potrafią zdobywać pożywienie, wić gniazda w niesprzyjających warunkach i jeszcze się rozmnażać. Ptaki morskie, potrafią na przykład nurkować pod wodą w celu zdobycia pożywienia. Mają one bardzo duże dzioby, które ułatwiają im zdobywanie pożywienia. Ptaki chwytają ryby w locie, właśnie dzięki istnieniu specjalnie dużych dziobów, które są tak chwytne aby zdobyć rybę w locie. Niektóre ptaki morskie, podkradają sobie pokarm, po prostu kradnąc innymi ptakom. Polowanie takich ptaków, polega na śledzeniu innych przedstawicieli, ich gatunku.

Ptaki rajskie

Ptaki rajskie, są jedynymi z najpiękniejszych przedstawicieli wszystkich ptaków, mają one niezwykle, opierzenie, często bardzo kolorowe. Te kolory ich piór pozwalają im lepiej przetrwać w dżungli, dzięki temu wtapiają się w otoczenie i to pozwala im uniknąć bezpośredniego spotkania z drapieżcą. Ptaki te nazywane są rajskimi, gdyż ludzie w europie, którzy po raz pierwszy ujrzeli opierzenie, pióra tych ptaków, stwierdzili, że mogą pochodzić one tylko z raju. Ptaki rajskie występują głównie w wilgotnym środowisko, które pozwala im na przetrwanie, trudnych okresów. Wiele odmian tych ptaków, można spotkać w Afryce i Australii. Głownie samice rajskich ptaków posiadają kolorowe upierzenie. Służy im ono podczas godów. Dzięki temu mogą liczyć na adorację o wiele większej liczby samców. Wszystkie ptaki rajskie, wyróżnia to, że mają one bardzo mocne szpony oraz dzioby. Ptaki rajskie można udomowić przykładem jest papuga, która potrafi nauczyć się nawet mówić.