Wybrane rodzaje ptaków

Należą do podtypu gromady stałocieplnych kręgowców. Są bardzo zróżnicowane i jest ich ponad dziesięć tysięcy gatunków, które zamieszkują ekosystemy na całej kuli ziemskiej. Wielkość ich jest bardzo różna od zupełnie malutkich do strusia. Skóra ich wytwarza pióra, a przednie kończyny są skrzydłami. Nie mają zębów, ale lekki mocny szkielet i czterodziałowe serce. Najczęściej są zdolne do lotu, ale są też niektóre gatunki nielotów. Ale maja wszystko przystosowane do takiej funkcji. Porozumiewają się za pomocą sygnałów wizualnych, śpiewem, mają wspólne lęgowisko, polowania, robią przepędzania drapieżników, i zgrupowania migracyjne. Większość żyje monogamicznie, ale zdarzają się i takie, które żyją poliandrycznie. Jaja są składane do gniazd i wysiadywane przez rodziców. Opiekują się swoim potomstwem. Wiele gatunków ma znaczenie gospodarcze dla człowieka jako zwierzęta użytkowe. Ptaki obecnie są zagrożone wyginięciem poprzez działalność człowieka. Jednak czasami szkodzą też człowiekowi, jeśli wystąpią jakieś anomalia.

Ptaki z całą pewnością są jedną z najliczniejszych i jednocześnie najbardziej różnorodnych grup zwierząt, które żyją na naszej planecie. Obecnie udało się wyróżnić prawie kilkanaście tysięcy unikatowych gatunków, które cały czas żyją, nie wliczając w to gatunków wymarłych, których także jest bardzo dużo (choćby same latające dinozaury). Ptakom udało się skolonizować wszystkie z kontynentów, spotkać będziemy mogli na nich najmniejsze z nich mierzące maksymalnie pięć centymetrów oraz takie, które nawet dwukrotnie swoim wzrostem przewyższają człowieka (te największe to w dużej mierze jednak nieloty, z powodu z byt dużej masy ciała i nieodpowiedniego dostosowania poszczególnych układów). Większość z ptasich gatunków będzie wiązała się w monogamiczne pary na czas jednego sezony, czasami kilku lat, niektóre z gatunków będą mogły tworzyć także jedną parę na okres całego swojego życia. Zdarza się także, że wśród ptaków wykształcają się poligamiczne systemy lęgowe, gdzie kilka samic przypada na jednego ptaka-samca.

Strusie

Są to nielotne ptaki lądowe, które zamieszkują półpustynie i sawanny Afryki na terenach na południe od Sahary oraz Syrię i Półwysep Arabski. Charakteryzują się tym, że są największymi ptakami, mają dwa palce, dymorfizm płciowy, są stadne, poligamiczne, dobrze przystosowują się do warunków i odżywiają się pokarmem mieszanym. Jaja strusie są dużych rozmiarów. Obecnie są też farmy na których hoduje się strusie. Mięso i jaja strusie podaje się też jako menu w restauracjach. Obecnie coraz popularniejsze stają się hodowle strusi na terenie Polski.

Brodzące

Do tego gatunku należą kosmopolityczne, wodno-błotne i w większości wędrowne. Występują na całym świecie. Mają dużą szyję i brodzą w wodzie. Należy do nich bocian, czapla, waruga, ibisowate, trzewikodzioby oraz rakojady oraz flamingi. Wszystkie one mają długie szyje i nogi. Ciało ma zazwyczaj długość dochodzącą do stu sześćdziesięciu centymetrów, krępy tułów, krótki ogon, skrzydła szerokie i długie. U większości gatunków dominuje kolor biały i czarny. Są dobrymi lotnikami, a szyja i głowa oraz nogi wyciągnięte. Gniazda budują na drzewie, a w gnieździe jest zazwyczaj od trzech do sześciu jaj, a pisklęta są gniazdownikami. Większość nie wydaje głosu, ale niektóre klekoczą jak bociany.

Gołebiowe

Jest to rząd ptaków nowoczesnych. Obejmuje gatunki, które zamieszkują różne środowiska. Występują na całym świecie poza Arktyką i Antarktyką. Mają krępe ciało, dobrzy lotnicy, piją zanurzając dziób i zasysając wodę. Gołębie są częścią naszego życia. Bardzo dużo odmian jest hodowanych w przydomowych hodowlach. Ich wielbiciele hodują gołębie zwykłe, jak i lotnicze do specjalnych celów. Potrafią się przemieszczać na dużych odległościach zapamiętując, jak można wrócić do domu. Są jednymi z ulubionych ptaków większości miłośników ornitologii.

Szponiaste

Do tego gatunku należą sokołowe, drapieżne i dzienne ptaki drapieżne. Prowadzą dzienny tryb życia i zamieszkują cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje dwieście dziewięćdziesiąt gatunków ptaków szponiastych, ale większość żyje w tropikach. W Europie jest trzydzieści osiem gatunków lęgowych. Mają charakterystyczne cechy, jak ostre zakrzywione szpony, silny haczykowaty zagięty dziob z woskówką, zróżnicowana wielkość, dymorfizm płciowy, przeważa szara, brązowa i czarna kolorystyka. Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi, co oznacza, że są pokryte puchem i widzą. Jaja są znoszone w odstępach, wysiaduje samica, a samiec donosi pokarm. Obecnie są pod ochroną, bo eliminują słabe osobniki, chore zdegenerowane i zarażone chorobami.

Wróblowe

Jest to najliczniejszy rząd, który obejmuje ponad połowę wszystkich obecnie żyjących gatunków ptaków. Wyróżnia się cztery podrzędy i około siedemdziesiąt rodzin czy pięć tysięcy sto gatunków. Są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i wagi ciała. Charakterystyczną cechą są cztery palce umieszczone na jednym poziomie, czyli trzy do przodu, a jeden do tyłu. Budowa jest podobna do większości rodzin. Samce są bardziej ubarwione niż samice. Wiele gatunków śpiewem. Rozmieszczone są na całym świecie.