Podział ryb

Ryby należą do zmiennocieplnych najstarszych kręgowców wodnych. Oddychają skrzelami, a ich skóra ma łuski. Poruszają się za pomocą płetw. Niektóre mają zróżnicowane ubarwienie, budowę wewnętrzną jak i zewnętrzną w zależności od środowiska. Na całym świecie jest ponad trzydzieści tysięcy gatunków, które żyją współcześnie. W Polsce występuje tylko sto dwadzieścia gatunków. Rozmnażają się jajorodnie, mają zamknięty układ krążenia, są zmiennocieplne, rozdzielnopłciowe i mają też linię boczną. Wiele gatunków ma pęcherz pławny, a kończyny są przekształcone w płetwy. Wiele ryb jest też drapieżnikami jak chociażby piranie. Ryby nie mają giętkiej szyi, a szkielet jest skostniały lub kostny. Ryby są doskonałym menu dla ssaków bogate w witaminy. Jednak należy też pamiętać, że można się zatruć mięsem ryb, które posiadają jad w swoim ciele jak takifugu, rozdymkokształtne lub skorpenokształtne. Ryby dzieli się na śluzice, cefalopidokształtne, chrzęstnoszkieletowe, kostnoszkieletowe, oraz pancerne, fałdopłetwe.

Śluzice

Zalicza się je do bezżuchwowców, prowadzą nocny tryb życia. Żywią się padliną, chorymi rybami oraz zaplątanymi w sieci rybackie. Można je znaleźć w wodach przybrzeżnych i mają zdolność zawijania ciała w supeł, a następnie przesuwania go wzdłuż ciała, co ma wielkie znaczenie podczas uwalniania się z paszczy drapieżnika oraz podczas wyrywania pokarmu z ciała ofiary do której ryba jest przyczepiona. Ryby te są skrzelodyszne, jednak ich otwór znajduje się z tyłu ciała co pozwala im oddychać podczas szarpania posiłku. Mają gruczoł rozrodczy męski i żeński, są hermafrodytami.

Śluzice, mimo że nie wyglądają, są jednak niezaprzeczalnie rybami. Są to bardzo prymitywne morskie kręgowce zaliczane do bezżuchwowców. Prowadzą tylko nocny tryb zycia i żywią się głównie padliną gdyż nic innego nie byłyby w stanie przeżuć, nie posiadają bowiem szczęk. Są poza tym całkowicie ślepe. Na dnie morza, gdzie i tak panuja nieprzeniknione ciemności wzrok nie jest do niczego potrzebny. Ich ciało jest długie i smukłe, przypomina trochę węgorza. Ich skórę pokrywa gęsty śluz, który zapewnia im ochronę przed drapieżnikami – ciężko utrzmać coś co jest obłego kształtu i strasznie obślizgłe.

Ryby pancerne

Inaczej zwane tarczowce, była to gromada ryb kopalnych, które żyły od syluru do końca dewonu. Zaliczane są do najstarszych ryb. Miały chrzęstny szkielet osiowy i strunę grzbietową. Głowę i większą część tułowia osłaniał pancerz złożony z dużych płyt, które otaczały też duży otwór gębowy. Miały też duże i silne zęby, które nie były takie, jak zęby kręgowców. Miały staw łączący czaszkę z pancerzem tułowia. Jak donoszą nowe odkrycia była to pierwsza ryba, która była wewnętrznie zapłodniona. Obecnie podziwiać je można tylko w muzeach.

Fałdopłetwy

Są to wymarłe ryby słodkowodne, które łączyły cechy ryb chrzęstnych i kostnych. Z powodu licznych kolców w płetwach czasami nazywa się je kolczastymi rekinami. Należą też do nich jeszcze ryby żuchwowe. Posiadały dodatkowo jeszcze parzyste płetwy, które prawdopodobnie powstały po podziale fałdu szyjnego. Ryby wymarłe, a żyjące w sylurze do permu. Płetwy tych ryb miały kolce, które prawdopodobnie chroniły je przed drapieżnikami. Najpierw zamieszkiwały morza, a później wody słodkie. Niektóre skamieliny dostępne są w muzeach.

Chrzęstnoszkieletowe

Zaliczane są do ryb właściwych jako kręgowce wodne. Zalicza się do nich płaszczki, chimery, rekiny i razem jest ich ponad tysiąc gatunków. Żywią się zwierzętami. Większość żyje w wodach morskich. Cechy charakterystyczne to szkielet z czaszką zbudowane z chrząstek, szczeliny skrzelowe na każdym boku ciała. Mają płetwy piersiowe ustawione poziomo, płetwa ogonowa, ciało jest nagie lub pokryte łuskami plakoidalnymi, zęby zaś osadzone w tkance łącznej, które są wymieniane okresowo. Nie mają zaś pęcherza pławnego. Niektóre mają, a inne nie, nieruchome powieki. Zapłodnienie może nastąpić wewnątrz, ryby są jajorodne. Od innych ryb kostno szkieletowych odróżnia je budowa szkieletu, łusek i zębów.

Ryby kostnoszkieletowe

Jest to najstarsza znana ryba kostnoszkieletowa to Guiyu, która żyła w sylurze, ale należała już do mięśniopłetwych. Ryby te zasiedlają wszystkie wody takie, jak słodkie, słonawe i słone. Teraz znanych jest dwadzieścia cztery tysiące gatunków ryb kostnych. Znaczna ich część szkieletu jest skostniała, a ciało ich jest pokryte łuskami lub nagie. Większość z nich ma pęcherz pławny, który u niektórych jest też narządem oddechowym. Nie ma przegród skrzelowych, brak zastawki spiralnej w jelicie i u większości gatunków zapłodnienie następuje zewnętrznie.