Upierzenie ptaków

Pióra to kolejna z najbardziej charakterystycznych cech ptasiego rodu. Spełniać będzie wiele funkcji różnego rodzaju, między innymi umożliwiać latanie, oprócz tego zapewniać izolację i pomagać w regulowaniu temperatury ciała, a oprócz tego wykorzystywane w czasie godów, czy też jako forma kamuflażu i dawania sygnałów innym zwierzętom. Wyróżnić możemy kilka różnych typów piór, gdzie wszystkie z nich służyły będą do innych celów i uwarunkowane będą przez płeć, wiek, gatunek i wiele, wiele innych tym podobnych. Większość ptaków będzie zrzucało swoje upierzenie w dość regularnych odstępach czasowych. Pióra będą wymagały szczególnej opieki od strony samych ptaków, z tego też powodu są one codziennie czyszczone, czy też pielęgnowane, dziennie poświęcają na tą czynność dziesiątą część całego czasu. Dużą rolę odgrywał będzie tutaj dziób, który zmiata drobiny i pomaga w nakładaniu woskowej wydzieliny dodatkowo chroniącej pióra. Wydzielina ta będzie oprócz tego zapewniała im elastyczność, chroniła przed bakteriami i hamowała ich rozwój i tak dalej.

Budowa pióra

Każde ptasie pióra składało będzie się z kilku charakterystycznych części, chorągiewki, promienia, dudki oraz stosiny. Oprócz tego przez jego środek biegnie elastyczna oś, do której przymocowane są z każdej strony chorągiewki, zewnętrzne oraz wewnętrzne, te zewnętrzne będą o wiele bardziej zwarte i stałe, natomiast wewnętrzne przybierają postać puchu. Górna część przekroju pióra nosi nazwę tak zwanej stosiny, dolna natomiast, bardziej owalna nazywana będzie dudką. Wewnętrzna część tejże drugiej zbudowana jest z bardzo delikatnych łuseczek rogowych i cała nosi także nazwę duszy, która jest powszechniej stosowana. Chorągiewki piórka składają się natomiast z kolejnych promieni, które będą wyrastały z każdej strony stosiny na jednej płaszczyźnie. Od takowych promieni wyrastają dalej w dwie przeciwległe strony promyki, które łączą się ze sobą małymi i niewidocznymi gołym okiem haczykami. Oczywiście w przypadku poszczególnych ptaków rodzaj i forma upierzenia będzie mogła się różnić, szczególnie wśród nielotów, które nie potrzebują tak silnych przystosowań do latania, gdyż i tak nie posiadają tejże umiejętności (spowodowane może to być między innymi nieodpowiednią budową układów wewnętrznych organizmów). Oprócz tego pióra ta różniły będą się wielkością, analogicznie do wielkości samego posiadacza danego upierzenia oraz kolorem, gdzie wyróżnimy silny dymorfizm płciowym właśnie ze względu na odcień upierzenia.

Rodzaje piór

Powierzchnia ciała ptaka nie będzie w każdym miejscu pokryta tymi samymi piórami, wyrastać będą różne, które w zależności od tego jakie pełnią funkcje posiadają także różny wygląd. Do tych najbardziej podstawowych zaliczymy pióra puchowe, pokrywy, lotki, sterówki oraz pióra pudrowe. Zaczynając od początku, pióra puchowe posiadają bardzo cienką oś, dosyć długie promienie, a promyki nie będą łączyły się ze sobą. W przypadku pokryw natomiast jest to gruby rodzaj upierzenia, który przykrywał będzie pozostałe z obszarów. Lotki natomiast to jednej z największych i najbardziej sztywnych piór, które znajdują się na tylnych krawędziach skrzydeł, to właśnie one będą tworzyły głównie powierzchnię nośną skrzydła danego ptaka, co umożliwia mu lot, czy też co najmniej szybowanie. Sterówki wyrastać będą natomiast z ogona i są odpowiedzialne za korygowanie trajektorii lotu.

Lotki

Lotki to rodzaj ptasich piór, który najbardziej odpowiedzialny będzie za możliwość lotu, aktywnego, czy to też szybującego. Pióra te będą jednymi z największych i dodatkowo dosyć sztywne, co przystosowuje je do wytwarzania powierzchni nośnej oraz lotnej. Wyróżnić możemy trzy rodzaje lotek, w kolejności lotki pierwszorzędowe, drugorzędowe oraz trzeciorzędowe. Lotki pierwszego rzędu są jedną z najbardziej zewnętrznych warstw, i w zależności od gatunku na jedno skrzydło przypadać będzie ich około dziesięciu. Umiejscowione są bezpośrednio na kończynach przednich, czyli na dłoni skrzydła. Skrajna ich część jest szczątkową, posiada smukły kształt i długie oraz zdecydowanie niesymetryczne długości. Lotki zachodzić będą na siebie w takowy sposób że lotki węższe znajdują się na chorągiewkach szerszych. Lotki drugiego rzędu będą u niektórych gatunków stanowiły największy procenty udział tego rodzaju upierzenia w całej budowie ptaka i umiejscowione są w okolicy przedramienia. Ich funkcją podstawową będzie przede wszystkim tworzenie ciągłej i jednocześnie jak najbardziej elastycznej powierzchni lotnej, która ma za zadanie utrzymywanie ptaka cały czas w powietrzu. Jeśli chodzi o ich kształt to będą mało zróżnicowane, tak samo ma się to w przypadku wielkości, jedyna różnica to większe zagięcie lotek zewnętrznych. Co do lotek trzeciego rzędu, są one najbardziej wewnętrznymi, położone bezpośrednio w okolicy tułowia.

Sterówki

Sterówki to kolejna bardzo ważna odmiana ptasich piór, które znajdowały będą się w okolicy ogonowej. Do ich głównych funkcji należy umożliwianie danemu ptakowi kontrolowania trajektorii lotu oraz sterowania ciałem w powietrzu. Liczba sterówek będzie mogła wahać się pomiędzy kilkoma i sięgać do nawet dwudziestu kilku, u większości ptaków jest jednak ich przeważnie dwanaście. Pióra te charakteryzować będzie sztywność i długość oraz duża ruchliwość, co ma miejsce dzięki specjalnie wykształconym mięśniom ogonowym. Sterówki będą także pełniły funkcję estetyczną i wykorzystywane są w rytuałach godowych, gdzie najbardziej charakterystycznym gatunkiem będzie tutaj paw.

Rozmieszczenie upierzenia

Pióra ptaków będą odgrywały znakomitą rolę izolacji termicznej, jednakże nie pokrywają jednolicie całej powierzchni ciała. Pewne z okolic pokryte są tak samo, występują jednak miejsca o wiele mniej pierzone. Do miejsc, które pozbawione są piór całkowicie przynajmniej w jednej z części z roku zaliczymy palmę lęgową. U niektórych gatunków opierzone mogą być nawet golenie i skoki. Partii upierzenia ptaków jest mimo wszystko trochę, pełnią one różną rolę i posiadają inną budową z tego też powodu przypadają im różne nazwy. Grupować będziemy je przede wszystkim ze względu na miejsce występowania, a mianowicie skrzydła, ogon, płaszcz i głowę. To właśnie na powierzchni głowy występowała będzie najmniejsza ich liczba, będą one także najdrobniejszymi i najmniejszymi, przypominać mogą nawet swojego rodzaju sierść a nie upierzenie. Na głowie wyróżniamy kilka rodzajów upierzenia, a mianowicie ciemię, kantarek oraz pokrywy uszne, gdzie zakrywają one kolejne z partii ptasiej głowy.