Umiejętność latania wśród ptaków

Ptaki to z całą pewnością jedna z najciekawszych gromad lądowych kręgowców, nic w tym dziwnego do dzisiaj udało się bowiem odkryć i opisać ponad dziesięć tysięcy ich gatunków. Zwierzęta te będą intrygujące także dlatego, że udało im się opanować umiejętność latania, dzięki temu że przestworza należą do nich, zaaklimatyzowały się w każdym ekosystemie na świecie, na każdym kontynencie, nawet na tych najmroźniejszych. Do charakterystycznych cech nowoczesnych ptaków będziemy mogli zaliczyć pneumatyczne kości, czyli takie, które są w środku puste i przez które przepływa powietrze, wykształcenie gruczołów skórnych, wytwarzających pióra oraz całkowite przekształcenie przednich kończyn w skrzydła. Oprócz tego charakterystyczna jest szczęka ptaków, całkowicie bezzębna, rolę zębów poniekąd przejęła rogowata forma skórna w postaci dzioba o ostrych krawędziach. Oprócz tego duża część gatunków ptaków będzie odbywała sezonowe loty w poszukiwaniu lepszych warunków do przeżycia zimy, czy też godów. W samym naszym kraju wyróżnić możemy dużą grupę ptaków opuszczających nas na zimę by powrócić na wiosnę, czasami już właśnie z młodymi.

Przystosowanie

Ptaki cechować będzie szereg anatomicznych, fizjologicznych oraz morfologicznych cech, które będą umożliwiały wzbicie się w powietrze i utrzymanie w nim przy jednoczesnym przemieszczaniu. Do tych najbardziej podstawowych i jednocześnie najważniejszych zaliczymy aerodynamiczne kształty, przekształcenie przednich kończyn w skrzydła, kości wypełnione powietrzem, tak zwane pneumatyczne, odpowiednio usztywniony kręg osłów, brak zębów, rogowaty dziób, bardzo szybkie tempo procesów metabolicznych wysokorozwinięty móżdżek, szeroki kąt widzenia i wiele, wiele innych tym podobnych. Ptaki posiadają bardzo specyficzną budowę poszczególnych narządów i układów wewnętrznych przy jednoczesnej redukcji ciężaru całego ciała co decyduje w głównej mierze u umiejętności lotu danego gatunku. Oprócz tego umiejętność ta posiada znaczny wpływ na kształtowanie się systemu nerwowego wśród ptaków. Zdolność latania będzie ułatwiała ptakom zmianę miejsca zamieszkania z powodu na pożywienie, lęgowisko – będzie to jednocześnie sprzyjało szybkiemu rozprzestrzenianiu się danego gatunku na kolejne miejsca i krainy geograficzne i tworzenie się kolejnych gatunków oraz odmian. Lot współczesnych ptaków osiągnął już prawie doskonałość, wyróżnić możemy wiele jego specjalizacji, które ściśle wiążą się z trybem życia ptaka oraz jego środowiskiem naturalnym. Na skrzydło ptaka w locie działały będą siły oporu powietrza, w przypadku których wyróżnić będziemy mogli dwie najbardziej elementarne składowe dźwigające skrzydło do góry i hamujące ruch postępowy.

Latanie

Większość przedstawicieli ptasiej rodziny posiadało umiejętność latania, tylko kilkadziesiąt gatunków, z całej prawie kilkunastotysięcznej grupy to nieloty, które z powodu braku potrzeby zaniechały tej umiejętności w wyniku procesu ewolucji. Mimo wszystko jednak lot to jedna z pierwszorzędnych cech ptaków i główny środek lokomocji, który będzie wykorzystywany w celu dostania się do miejsca lęgowego, w momencie ucieczki przed naziemnym drapieżnikiem oraz w celu zdobycia pokarmu. Ptaki cechują różnego rodzaju przystosowania, które dają im możliwość oderwania się od ziemi, między innymi specyficzna anatomia, zmniejszona do minimum ciężkość ciała oraz wykształcenie skrzydeł.

Większość ptaków będzie posiadała umiejętność latania, co odróżnia je z pewnością od wszystkich innych kręgowców. Lot to główny środek lokomocji ptaków i używany jest podczas zbierania pokarmu, ucieczki przed drapieżnikami i w momencie dostawania się do miejsc lęgowych. Ptaki cechować będzie wiele przystosowań do tej właśnie umiejętności, przede wszystkim puste w środku kości, lekka i aerodynamiczna budowa ciała i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Ptaki przemieszczają się różnymi sposobami jeśli chodzi o latanie, może to być między innymi lot szybowy oraz wymagający od ptaków ciągłego machania skrzydłami, gdzie lot ten nazywać będziemy trzepoczącym.

Lot

Lot to jeden z bardziej charakterystycznych elementów, który będzie wyróżniał ptaki od szeregu innych gatunków zwierząt. Większość z przedstawicieli ptasiej rodziny posiadała umiejętność latania. Jest to jeden z pierwszorzędnych środków przemieszczania się dla dużej grupy ptaków i używany w czasie zdobywania pokarmu, uciekania przed drapieżnikami, czy też trafiania do miejsc lęgowych, ukrytych w trudnodostępnych miejscach. ptaki cechowały będą różnorakie przystosowania do lotu, między innymi lekki, pneumatyczny szkielet, dwie duże grupy mięśniowe, które służą do poruszania się w powietrzu, chodzi tutaj głównie o mięśnie piersiowe, które pociągają skrzydło w dół i stanowią dziesiątą część całej ptasiej masy oraz mięśnie ramienne, które unoszą skrzydło w górę. A oprócz tego zmodyfikowane w skrzydła kończyny przednie, które będą działały na zasadzie profilu lotniczego. Sam kształt oraz rozmiar skrzydła determinować będzie rodzaj lotu jaki wykonuje ptak. Niezdolność do lotu często pojawiać może się u tych ptaków, które żyją na odizolowanych terenach, na przykład wyspach. Lot współczesnych ptaków osiągnął co najmniej doskonałość, oprócz tego zwierzętom tym udało się wykształcić różnego rodzaju specjalizacje w czasie lotu, które będą wiązały się niejako z ich środowiskiem, sposobem przemieszczania i tym podobnymi elementami, które w tym przypadku naprawdę będą odgrywały niemałą rolę i które stały się znakiem rozpoznawczym większości gatunków ptaków.

Ptaki poruszać mogą się lotem szybowym, jest on wygodny szczególnie dla tych największych gatunków ptasiej rodziny. Z drugiej jednak strony nawet najsprawniej szybujące ptaki będą musiały używać swoich mięśni do wytworzenia napędu, aby móc utrzymać się w powietrzu i nie wytracić prędkości. Moment, w którym ptak używa skrzydeł podczas latania będziemy określać lotem czynnym, jest to proces złożony i wykazywał będzie naprawdę dużą rozmaitość stylów oraz sposobów zależnych od danego rodzaju ptaka. Jedna z odmian to lot trzepoczący, czy też furkoczący, który w przypadku nielicznych ptaków daje im możliwość zawisania w powietrzu, czy też poruszania się pionowo, ku górze. W czasie trzepotania same ciało ptaka stoi prawie w pionie, a ogon skierowany jest w stronę ziemi. Skrzydła musza wykonywać w tym czasie nie lada pracę i bardzo mocno uderzać do przodu oraz do tyłu.