Budowa płazów

Płazy zaliczane są do jednej z gromad kręgowców występujących jednocześnie w środowisku ziemnym oraz wodnym (mieszanym), które cechować będzie czworonożność, pokrycie ciała skórą bez łusek oraz jej duża wilgotność, która będzie umożliwiała prowadzenie przemian gazowych całą powierzchnią ciała. Oprócz tego płazy będą należały do zwierząt zmiennocieplnych, a w ich skórze znajdują się liczne gruczoły śluzowe, niektóre z nich natomiast będą wytwarzały jad. Większa część jadowitych żab nie będzie niebezpieczna dla człowieka, najgorsze są jednak drzewołazy pochodzące z ameryki północnej, kontakt z jadem takowej żaby w dużych ilościach może być naprawdę niebezpieczny. Ogólnie rzecz ujmując płazy to zwierzęta jak najbardziej drapieżne, występowały będą obecnie na każdym z kontynentów nie wliczając w to jednak Antarktydy. Zwierzęta te mogą być bardzo zróżnicowane, między innymi pod względem wielkości. Najmniejsze z gatunków posiadają długość zaledwie kilku milimetrów, największe sięgają prawie dwóch metrów – nic więc dziwnego, że jest to bardzo zróżnicowana grupa zwierząt licząca powyżej sześciu tysięcy gatunków.

Cechy charakterystyczne

Płazy charakteryzować będzie wiele różnorodnych cech, które wyróżniają je spośród innych zwierząt. Zaczynając od ich skóry, składała będzie się ona z naskórka oraz skóry właściwej. Naskórek posiadał będzie wiele warstw i jest zrzucany w postaci tak zwanej wylinki. Niekiedy może także ulegać bardzo silnemu procesowi rogowacenia. W skórze znajdują się oprócz tego także liczne naczynia krwionośne. U płazów z rodziny ogoniastych skóra przyrośnięta jest bezpośrednio do samych mięśni na całej swojej powierzchni. U tych płazów, które nie będą posiadały ogona, skóra natomiast przyrośnięta będzie tylko i wyłącznie sporadycznie, w niektórych miejscach W wolnych przestrzeniach natomiast płazy będą tworzyły tak zwane worki limfatyczne. Jeśli chodzi o poszczególne gruczoły znajdujące się w skórze to do tych głównych zaliczymy te produkujące jad oraz śluz. U form rozwiniętych są one wielokomórkowe i znajdują się już we właściwych partiach skóry. Cechą charakterystyczną płazów będzie także ich zabarwienie, ,które może pełnić różnego rodzaju role, między innymi ochronne oraz ostrzegawcze. Barwa skóry zależna jest od komórek barwnikowych, które znajdują się w skórze właściwej, a niektóre gatunki będą miały możliwość jej zmiany. Do ważnych cech budowy zaliczamy także układ szkieletu, który składa się z czaski, kręgosłupa oraz dwóch obręczy, barkowej oraz tej miednicowej, a oprócz nich także z kończyn, których budowa jest jak najbardziej typowa dla kręgowców, jeśli wykluczymy fakt ich ułożenia bardziej na bocznych częściach ciała.

Kręgosłup

U większości płazów kręgosłup składał będzie się z czterech kolejnych części – ruchomo łączy się z czaszką, a oprócz tego także z obręczą miednicową. Pierwszy z kręgów, czyli część szyjna nosi nazwę atlasu i łączy się bezpośrednio z czaszką. Część tułowia posiada natomiast już różną liczbę kręgów, najwięcej może być nawet około stu, taka liczba występuje jednak tylko i wyłącznie w przypadku beznogich gatunków płazów. Część krzyżowa składała będzie się z jednego kręgu i nie występuje u płazów pozbawionych kończyn tylnych. Część ogonowa natomiast także zawierała będzie zróżnicowaną ilość kręgów. Kręgi w przypadku płazów podzielić będziemy mogli na trzy rodzaje, a mianowicie dwuwklęsłe, tyłowklęske oraz przodowklęsłe.

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy płazów podobnie jak u większości innych zwierząt będzie rozpoczynał się od otworu gębowego, który prowadzi do jamy gębowej. Jama gębowa u większości płazów będzie posiadała bardzo dokładne i specyficzne uzębienie typy homodontycznego, zęby będą mogły więc znajdować się na kościach szczękowych, a wyjątkowo także na kości zębowej oraz trzyklinowej. Ich zadaniem jest przede wszystkim przytyzywanie pokarmu nie będą one brały większego udziału w jego obróbce mechanicznej. W akcie połykania udział brać będą natomiast nawet gałki oczne, które wyplukają się do jamy gębowej, płazy nie posiadają wtórnego podniebienia więc sklepienie ich jamy gębowej utworzone jest przez podstawę czaszki oraz właśnie gałki oczne. Z przodu przed gałkami ocznymi w sklepieniu jamy gębowej mieściły będą się dwa otwory nozdrzy wewnętrznych, a po bokach natomiast widoczne są ich ujścia. Większość płazów posiada język, który będzie pełnił różną rolę, jest on bardzo długi i żaby potrafią nim świetnie operować, przydatny jest bowiem do łapania pokarmu. Oprócz tego w błonie śluzowej jamy gębowej znajdować będą się różnego rodzaju gruczoły, których wydzielina ma za zadanie zwilżenie jamy gębowej i samego pokarmu. W tylnej części jamy gębowej znajdował będzie się otwór, który prowadzi do przełyku oraz drugi prowadzący do tchawicy. Przełyk sam w sobie jest bardzo prosty i krótki, żołądek natomiast będzie ustawiony pod skosem do dłuższej osi ciała i pod względem morfologicznym nie będzie widać większych różnic od samego przełyku. Wpust jest bardzo słabo zaznaczony, ale część odźwiernikowa jest już o wiele bardziej wyraźna.

Układ rozrodczy

Układ rozrodczy w przypadku samic i samców będzie się różnił z całą pewnością w przypadku żeńskich narządów składał będzie się z parzystych jajników oraz jajowodów, które odchodzą bezpośrednio do kloaki. Charakteryzowały będą się one bardzo wyraźnie zarysowanymi cyklicznymi zmianami. W okresie, który poprzedza owulację i składane są jaja będą one najsilniej rozwinięte. Oprócz tego z jajnikami bezpośrednio łączyły będą się ciała tłuszczowe, które służyć mają do odżywiania jajników i dojrzewających w nich oocytów. Podczas owulacji jaja wypadają do jamy ciała, a stamtąd będą wychwytywane przez lejki jajowodów. W jajowodzie uzyskiwały będą one białkowe osłonki, a następnie gromadziły się w końcowej części danego jajowodu, który zwany jest pseudomacicą. W przypadku męskiego układu rozrodczego składa się on z parzystych jąder, które znajdują się w okolicach nerek, płazy nie będą posiadały przy tym nasieniowodów. Plemniki, które powstają w jądrach przechodzą przez kanaliki nerkowe, a stamtąd do przewodu moczowego, który przed kloaką tworzył będzie rozszerzenie określane mianem pęcherzyka nasiennego.