Szczegółowa budowa płazów

Istotnym elementem budowy płazów z pewnością jest ich skóra. Składać będzie się ona z naskórka oraz skóry właściwej, gdzie ten pierwszy posiada wiele warstw i co jakiś okres czasu zrzucany jest fragmentami. Niekiedy ulegać będzie mógł bardzo silnym zrogowaceniom, co zależne jest od dostosowania się zwierzęcia do panujących warunków. W skórze znajdują się bardzo liczne naczynia krwionośne, gdzie w miejscach wolnych tworzą się worki limfatyczne. Mimo wszystko warstwa płaziej skóry jest bardzo cienką. Kolejny z ważnych elementów to płazie gruczoły, które znajdowały będą się w skórze, zarówno jeśli chodzi o te czysto śluzowe jak i posiadające w sobie jad. U form dorosłych będą wielokomórkowymi i znajdować będą się w skórze właściwej. U larw natomiast występują o wiele mniej rozbudowane gruczoły. Jeśli chodzi o gruczoły śluzowe, to wydzielać będą one wydzielinę o czysto zasadowym odczynie, którą charakteryzuje oprócz tego drobnoziarnistość, jednorodność i tym podobne elementy. Gruczoły jadowe natomiast będą to wszystkie te, które wydzielają substancje o kwaśnym odczynie i mlecznej barwie. U niektórych płazów oprócz tego posiadać będzie ona bardzo charakterystyczny, raczej mało przyjemny zapach. W przypadku niektórych z gatunków gruczoły te na powierzchni głowy będą tworzyły całe skupiska i stanowiły bardzo istotny element obrony. Płazy posiadają także bardzo ciekawe zabarwienie ciała z powodu kombinacji komórek pigmentowych oraz ich rozmieszczenia, co daje właśnie szereg różnokolorowych plam na kolejnych powierzchniach ciała.

Cechy charakterystyczne

Do cech charakteryzujących w dokładny sposób płazy będziemy mogli zaliczyć dużą wilgotność skóry, zmiennocieplność, posiadanie gruczołów śluzowych oraz jadowych. Oprócz tego są to zwierzęta drapieżne, poruszające się na czterech, parzystych kończynach. Ich szkielet jest częściowo uchrzęstnionym, a serce posiadać będzie zaledwie jedną komorę, z drugiej jednak strony dwa przedsionki. Każdy z gatunków zaliczany do tejże gromady będzie posiadał dodatkowo inne cechy, które są właśnie dla niego charakterystycznymi, jednak te wymienione powyżej będą uniwersalne dla prawie wszystkich z ponad sześciu tysięcy gatunków płazów obecnie występujących na ziemi.

Kręgosłup

Kręgosłup w przypadku większości płazów składał będzie się z czterech kolejnych części. Oprócz tego jest on ruchomo połączony z czaszką i dodatkowo z obręczą miednicową. Pierwszy z kręgów, czyli część szyjna nosi nazwę dźwigacza i łączyć będzie się z czaszką. Część tułowiowa natomiast ma różna liczbę kręgów, gdzie najmniejsza z nich występować będzie u płazów nie posiadających ogona, największa natomiast u tych, które nie mają nóg. Część krzyżowa składa się z jednego kręgu, nie występować będzie u płazów tak zwanych bagiennych. Część ogonowa natomiast posiadać będzie zmienną liczbę jeśli chodzi o kręgi.

Układ pokarmowy

Układ pokarmowy płazów rozpoczynać będzie się jak w przypadku większości zwierząt, także człowieka otworem gębowym, który prowadzi następnie do jamy gębowej. Jama gębowa w przypadku większości płazów będzie w pełni uzębioną. Zęby posiadają tutaj swój specyficzny i unikalny typ, będą one mogły znajdować się bezpośrednio na kościach szczęki, lemieszach, podniebieniu, a w niektórych wyjątkach także na kości zębowej. Do ich zadania należeć będzie przygotowanie i przytrzymywanie pokarmu, nie będą brały jednak udziału w mechanicznej jego obróbce. W momencie samego połykania udział brać będą gałki oczne, które są wpuklającymi bez pośrednio do jamy gębowej. Płazy nie mają bezpośrednio podniebienia, powoduje to więc że sklepienie całej jamy gębowej po części tworzone jest przez podstawę czaszki i właśnie gałki oczne. Przed gałkami znajdują się otwory nozdrzy, a z tyłu z boku sklepienia widoczne. Większość płazów posiadać będzie język i to bardzo dobrze działający i o wiele dłuższy niż w przypadku człowieka na przykład. W jamie gębowej znajdują się gruczoły, który wydzielina ma na celu zwilżenie jamy gębowej i wraz z wydzielanymi gruczołami ślinowymi nawilża pokarm. W ślinie nie ma fermentów trawiennych i tym podobnych elementów. W przypadku tylnej części jamy gębowej znaleźć będziemy mogli otwór, który prowadzi bezpośrednio do tchawicy oraz otwór, który wiedzie do przełyku. Sam przełyk jest bardzo krótkim i prostym prowadzącym bezpośrednio do żołądka, który posiada trochę dziwne, bowiem skośne ustawienie do całej osi ciała, która jakby nie było jest dosyć długą.

Oddychanie

Płazy będą oddychały za pomocą zarówno skrzeli jak i płuc, a oprócz tego także skóry i nabłonka jamy gębowej i gardzielowej. Dorosłe formy żyjące głównie na lądzie będą oddychały bezpośrednio przez płuca, gatunki wodne natomiast i larwy oddychać będą przy wykorzystaniu skrzeli, tych zewnętrznych, czy też wewnętrznych. W wyniku ewolucji płazom udało się wykształcić płuca, które powstały z parzystych pęcherzy pławnych, dzięki temu są one workowate oraz proste, a sama wentylacja jest bardzo prymitywna. Płazy używały będą więc jamy gębowej jako pompy, natomiast krtani oraz nozdrzy jako zaworów, a dna jamy gębowej w postaci tłoku do wtłaczania powietrza do płuc.