Płazy i ich ewolucja

Płazy stanowią jedną z podstawowych czterech gromad kręgowców, będą one zaliczane do zwierząt ziemnowodnych, czteronożnych, których ciało jest okrywane przez cienką warstwę skóry nie posiadają łusek, gdzie wyjątek stanowić będą tylko beznogie odmiany płazów. Wilgotna skóra umożliwiała będzie między innymi prowadzenie wymiany gazowej, czyli oddychanie całym ciałem. Kolejną z cech charakterystycznych tych zwierząt jest zmiennocieplność. Skóra płazów posiada gruczoły, które wytwarzają śluz, czasami także jad, czy też komórki odpowiedzialne za zmianę ubarwienia, czyli komórki pigmentowe. Do najbardziej niebezpiecznych zaliczyć będziemy mogli jad pochodzący od gatunków z tereny ameryki południowej, gdzie atak takowego płaza nawet dla człowieka może być niebezpiecznym. Płazy same w sobie są drapieżnikami dla ludzi jednak nieszkodliwymi w skrajnej większości przypadków. Gromada ta z pewnością jest dosyć rozbudowaną, między innymi dlatego, że obecnie wyróżniamy ponad sześć tysięcy różnego rodzaju gatunków, gdzie na pewno istnieją jeszcze takie, których nie udało nam się poznać.

Ewolucja

Płazy podobnie jak wszystkie inne ze zwierząt także przechodziły ewolucję. Na początku były one zwierzętami czysto wodnymi, jednak pod koniec okresu dewonu, miejsce miało zmienienie tego środowiska na lądowo-wodne, co musiało wiązać się także z licznymi zmianami jeśli chodzi o samą budowę organizmu i jego specyfikację. Jednym z elementów dla którego miało to miejsce było między innymi zamieszkiwanie lądu przez owady i pajęczaki, jeden z pokarmów płazów. Płazy jako cała grupy wyodrębniły się jednak trochę później, a dokładniej mówiąc w początkowych fazach karbony, a w erze triasu miejsce miała ich bardzo szybka ewolucja i kolejne przystosowania. W czasie tym powstawać zaczęły olbrzymie wręcz formy płazich gatunków, które jednak obecnie są wymarłe. Współczesne płazy to zwierzęta, które posiadają bardzo duży stopień specjalizacji i pod tym względem będą wyjątkowo różniły się od swoich przodków. Mimo wszystko jednak znaleźć będzie można duże podobieństwo, szczególnie jeśli chodzi o cechy elementarne.

Ichtiostega

Była formą przejściową pomiędzy rybami a płazami, jest już wymarła. Jest prawdopodobnie jednym z pierwszych lądowych kręgowców. Zwierzę to miało około metra dwadzieścia centymetrów o wydłużonym ciele zakończonym ogonem. Ciało było pokryte drobnymi łuskami. Dorosła nie miała skrzeli, miała wzdłuż ciała płetwy ryby, pysk krótki, szeroki, a czaszka płaska zbudowana ze zrośniętych kości. Była rybopłazem, jak obecnie określa się ichtiostegę. Do dzisiaj nie poznano wszystkich szczegółów jej budowy i życia.