Strusie

Struś to największy ptak na ziemi. Jednocześnie jest to jeden z niewielu przedstawicieli nielotów, czyli ptaków, które utraciły zdolność do latania. Nic w sumie w tym dziwnego, że nie lata, skoro jest największym spośród ptaków. Jak jest największy to i najcięższy. Aby wznieść się w powietrze potrzebowałby monstrualnych rozmiarów skrzydeł. Strusie wbrew pozorom nie mieszkają w Australii, tam sś emu. Strusie natomiast zamieszkują półpustynne i sawannowe obszary Afryki oraz Syrię i Półwysep Arabski. Często są hodowane przez ludzi dla olbrzymich jaj, z których z powodzeniem jedną sztuką naje się cała rodzina oraz smacznego mięsa. Ponadto strusie pióra wykorzystywane są przez tubylców jako element stroju albo ozdobny. Ponadto pióra te doskonale nadają się do zmiatania kurzu z mebli. Strusie to zwierzęta stadne żyjące w niewielkich grupkach. Na masywnych nogach maja tylko dwa palce jednak zapewniają one im dostateczne podparcie i stabilność zarówno podczas stania jak i w biegu.

Struś to chyba jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków dużych nielotów, który zamieszkiwał będzie różne z rejonów Afryki w zależności od występującego gatunku. Wśród przedstawicieli strusiego rodu wyróżnić będziemy mogli bardzo duży dymorfizm ze względu na płeć, samce będą wyraźne odróżniały się od samice, przeważnie ci pierwsi posiadają czarne. upierzenie samice natomiast brązowe z jasnymi elementami. Strusi posiadają długi i rozbudowane kończyny dolne, o zaledwie dwóch palcach, większy z nich jest odpowiednikiem palca środkowego, zaopatrzony dodatkowo pazur, mniejszy natomiast odpowiada palcowi zewnętrznemu i pozbawiony jest już pazura. W żołądku mięśniowym tychże zwierząt znajdowały będą się różnego rodzaju substancje, które ułatwiają trawienie pokarmu, zaliczać będziemy je do grupy gastro litów. Oprócz tego struś charakteryzował będzie się co najmniej doskonałym wzrokiem, posiada bardzo dużą widoczność na odległość nawet do pięciu kilometrów. Struś jest zwierzęciem stadnym i przeważnie żył będzie w kilku osobowych stadach poligamicznych z jednym samcem oraz samicami – największe stada osiągać mogą wielkość do nawet pięćdziesięciu strusi. Powiedzenie o chowaniu głowy w piasek, które dotyczy bezpośrednio strusi, które ponoć posiadają takowy zwyczaj wzięło się przede wszystkim z faktu, że zakopują one swoje jaja w płytkich piaskowych dołach, w przypadku kiedy sięgają po jajo, chowają właśnie głowę w ziemię. Strusie jaja są naprawdę duże, największe z nich mogą mieć nawet do półtora kilograma.

Struś afrykański

Jednym z największych współcześnie ptaków na całej ziemi jest struś afrykański. Dodatkowo bardzo ważną cechą tego ptaka jest to, że nie potrafi on latać. Dodatkowo jest on bardzo wysoki, a dzięki temu że posiada taki wielki wzrost powinien się bardzo z tego powodu Cieszyc, gdyż potrafi zobaczyć nawet z daleka drapieżnika, który w ich kierunku się zbliża. Jest to bardzo, ale to bardzo przydatna cecha, gdyż nie są narażone w ten sposób na całą masę niebezpieczeństw. Praktycznie połowa z jego wzrostu to szyja strusia. Taki samiec nie tylko bardzo zwraca swoją uwagę na siebie, ale także na jaja, a nawet i pisklęta. Właśnie dzięki temu można powiedzieć, że bierze on odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale także i za całą swoją rodzinę. Strusie są znane z tego, że dają naprawdę wielkie jaja, a przez to hodowane są nawet i w Polsce. Takie strusie jajo potrafiłoby wyżywić tak naprawdę całą rodzinę i to bez żadnej przesady. Jest ono tak wielkie, że tak jakby było to nawet 30 jaj kurzych.

Struś szaroskóry

Jest to jedna z bardziej popularnych odmian ptaków z rodziny strusi, która wyodrębniona została na podstawie badań nad kodem genetycznych tychże ptaków, wcześniej natomiast uważany był za jeden z podgatunków strusia. Struś ten występował będzie najczęściej na terenach wschodnioafrykańskich oraz na terenach Kenii, Etiopii oraz Somalii. Zasięg jego występowaniu będzie związany luźno z obszarem, który przez geografów zwany jest rogiem Afryki. Pomimo dużego podobieństwa do innych strusi struś szaro skóry przybierał będzie inny kolor, skóra przechodzi w odzienie niebieskiego, podobnie także upierzenie.