Płazy

Płazy są zwierzętami należącymi do kręgowców, najczęściej są one zimno cieplne. Co charakterystyczne dla wszystkich płazów, potrafią się one przemieszczać, na swoich czterech łapach. Płazy posiadają, bardzo śliską gładką, skórę, pomaga to płazom w przetrwaniu. Dzięki temu dochodzi do wymiany gazowej. Płazy potrafią żyć, zarówno na lądzie jak i pod wodą. Płazy mają bardzo dobrą cechę potrafią dostosować, temperaturę swojego ciała do temperatury środowiska. Obecnie rozróżnia się około 6 tysięcy gatunków różnych płazów. Płazy posiadają skórę pozbawioną łusek, ich oślizgłość pomaga im na przykład na poruszanie się pod wodą. Płazy posiadają skórę właściwą i i naskórek. Większość płazów, posiada szkielet zbudowany z czaszki oraz kręgosłupa. Niestety obecnie wiele gatunków płazów może wyginąć, wszystko to na skutek, działalności człowieka. Niektórym z nich należy pomóc w przetrwaniu. Jeśli zaś chodzi o pierwsze gady, to zaczęły one występować w epoce karbonu. Później płazy stopniowo się rozwijały aby osiągnąć obecny wygląd.

Jest to gromada kręgowców ziemnowodnych, które na ciele nie mają łusek tylko cienką skórkę. Skórka daje możliwości wymiany gazowej. Wszystkie płazy są zmiennocieplne. W skórze są liczne gruczoły śluzowe, jadowe, a także komórki pigmentowe. Najbardziej niebezpieczne są płazy zwane drzewołazami z Ameryki Południowej. Są one drapieżne, a występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Znane jest obecnie sześć tysięcy dwieście gatunków płazów. Mają wilgotna skórę, zmiennocieplność, gruczoły śluzowe jadowe, są drapieżnikami, parzyste kończyny, chrzęstny szkielet, a serce posiada jedną komorę i dwa przedsionki. Do płazów należy ropucha pomarańczowa, żaba, traszka płazy są też ogoniaste i bezogonowe, salamandra. Oddychają za pomocą skrzeli, płuc, skóry oraz nabłonka jamy gębowo-gardzielowej. Występują w środowisku o dużej wilgotności, ale nieliczne dostosowały się do pustyni. Wiele gatunków jest pod ścisłą ochroną. Niektórzy hodują też w terrariach, ale na niektóre trzeba mieć zezwolenie ze względu na ich jad.

Organizm płaza

Płazy posiadają bardzo ciekawy układ oddechowy. Wszelkie inne stworzenia posiadają jeden sposób na oddychanie. Mianowicie najczęściej pobieraja powietrze jamą gębową, dostarczaja je do płuc albo skrzeli i tam następuje wymiana gazowa, czyli przyswojenie do krwi niezbędnego do życia tlenu i usunięcie dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów z krwi. Płazy sa o tyle ciekawe, że wykształciły sobie kilka różnych sposobów oddychania. Ma to prawdopodobnie związek z ich ziemno – wodnym środowiskiem życia. Potrafią one mianowicie oddychać płucami jak ssaki, skrzelami jak ryby, całą powierzchnią skóry jak tylko one potrafią oraz powierzchnią nabłonka z jamy gardzielowej, czyli tez w sumie skórą Te wszystkie 4 formy oddychania sa jednak wykorzystywane głównie przez formy młodociane i mieszkające bardziej w wodzie niż na lądzie. Natomiat dorosłe osobniki prowadzące lądowy tryb życia oddychają przeważnie płucami. Układ krwionośny natomiast składa się przede wszystkim z serca, które u osobników dorosłych ma dwa przedsionki i jedną komorę, w formie kijanki natomiast jest to serce typu rybiego posiadające tylko jedną komorę i jeden przedsionek oraz stożek tętniczy odpowiedzialny za pompowanie krwi. Oprócz serca wyróżnić można mały i duzy obieg krwi.

Ochrona

Obecnie wiele gatunków płazów zagrożonych jest wyginięciem, w Polsce wszystkie z gatunków znajdować będą się pod ochroną, mniej czy też bardziej ścisłą, w zależności od ryzyka ich wyginięcia. Ochrona płazów sprowadzać będzie się przede wszystkim do zabezpieczenia siedlisk, w których to one żyją, czyli płytkich zbiorników wody, terenów podmokłych oraz ich okolic. Oprócz tego wiązać będzie się to z chronieniem wód przez zanieczyszczeniami pochodzenia chemicznego oraz tworzeniem w wodzie wysypisk śmieci co jest z pewnością zabójcze dla płazów, z resztą dla innych zwierząt także.

Wiele gatunków płazów obecnie zagrożone będzie wyginięciem, na terenie naszego kraju wszystkie z płazów zagrożone są wyginięciem. Ochrona płazów będzie sprowadzała się przede wszystkim do chronienia miejsc, w których znajdują się ich naturalne siedliska, czyli płytkich zbiorników wody słodkiej oraz terenów podmokłych i ich okolic. Będzie wiązało się to z chronieniem wody przed chemicznymi zanieczyszczeniami oraz wieloma, wieloma innymi tym właśnie podobnymi aspektami, o które trzeba zadbać przy ochronie płazów.

Rozmnażanie płazów

Niemal wszystkie płazy składają swoje jaja w wodzie. Tam samice płazów, doglądają rozwój sowich jaj. Co rok płazy, samice płazów, mogą złożyć nawet kilka tysięcy takich jaj. Jaja te nie są tak jak w przypadku ptaków, otoczone skorupką. Otacza je raczej natura galaretowata. Ta masa galaretowata, nazywana jest skrzekiem. Jaja zapładnia samiec płazów. Później te jaja przeobrażają się w kijanki. Mają one bardzo dużą głowę, natomiast mały tulów. W ogóle te istoty nie są podobne do swoich rodziców. W początkowej fazie rozwoju kijanki żywią się roślinnością, oddychają poprzez skrzela. Z czasem cala kijanka dorasta. Na miejscu skrzeli powstają płuca, dzięki temu płazy mogą żyć na lądzie. Wykształcają się również stopniowo kończyny. Płazy przechodząc metamorfozę przemiany z kijanki w płazy, przechodzą ze środowiska wodnego na środowisko, wodne lądowe. To pozwala im przeżyć. Po za tym płazy dostosowują swoją temperaturę ciała do środowiska. Pomimo tego, że dorosłe już kijanki czyli płazy żyją na lądzie, muszą one mieć stale nawilżoną skórę. Dzięki temu potrafią żyć zarówno na lądzie jak i w wodzie.