Ogólnie o rybach

Ryby są to zmiennocieplne kręgowce oddychające skrzelami, które posiadają szczęki i poruszają się za pomocą płetw w wodzie. Mają zróżnicowanie pod względem budowy, wyglądu zewnętrznego ubarwienia oraz przystosowania do środowiska. Na całym świecie znanych jest ponad trzydzieści tysięcy gatunków. Są najstarszymi kręgowcami, a pojawiły się czterysta osiemdziesiąt milionów lat temu. W naszym kraju występuje około sto dwadzieścia gatunków ryb. Dział zoologii zajmujący się rybami to ichtiologia. Wszystkie typy zbiorników wodnych za wyjątkiem skrajnie trudnych warunków mają gatunki ryb. Cechami charakterystycznymi ryb są ciało obłe, kształtu wrzecionowatego, które jest przystosowane do pokonywania oporu wody. Głowa zaś łączy się z tułowiem nieruchomo i nie ma wycinka szyjnego. Szkielet jest chrzęstny, częściowo tylko skostniały lub kostny. Otwór gębowy ma ruchome szczęki, a kończyny przednie są przekształcone w płetwy piersiowe, tylne zaś w płetwy brzuszne. Skóra u większości pokryta jest łuskami, u niektórych zdarza się naga, gruba z dużą ilością gruczołu ślinowego. Dużo gatunków zaś posiada pęcherz pławny, oddychają oskrzelami, ale są i takie, które mogą oddychać powietrzem dzięki uchyłkom jelita. Większość posiada narząd zwany linią boczną, są zmiennocieplne i zamknięty układ krążenia, rozdzielnopłciowe i jajorodne.

Hodowla ryb, wędkowanie to dla wielu ludzi na całym świecie życiowa pasja. Zwierzęta te zyskały sobie wielu zwolenników dzięki interesującemu wyglądowi lub ze względu na ich walory smakowe. Mają różną budowę, ubarwienie, miejsca występowania. Na całym świecie żyje ich około trzydzieści tysięcy gatunków. Natomiast w naszym kraju można spotkać około sto dwadzieścia gatunków ryb. Charakteryzują się między innymi: opływowym ciałem, chrzęstnym szkieletem, oczywiście płetwami, skrzelami, nie stałą temperaturą ciała. W naszym regionie najczęściej występują takie gatunki ryb jak między innymi: łosoś, minog strumieniowy, troć, pstrąg potokowy, lipień, strzebla potokowa, karp, karaś, karaś złocisty, lin, płoć, jelec, słonecznica, różanka, wzdręga, kiełb, szczupak, sum, piskorz, koza, śliz, węgorz, miętus, okoń, sandacz, głowacz biołopłetwy, ciernik.