Ogólnie o ptakach

Ptaki zaliczane są do gromady stałocieplnych zwierząt oraz do podtypu kręgowców – z resztą jak większość współczesnych zwierząt. Jest to obecnie jedna z najbardziej zróżnicowanych gromad wśród kręgowców żyjących poza środowiskiem wodnym, doliczyć można się ponad dziesięciu tysięcy różnych gatunków ptaków, które obecnie zamieszkują ekosystemy na całym świecie, wszystkie z kontynentów zasiedlone są przez ptaki. Do charakterystycznych cech dzisiejszych ptaków będziemy mogli zaliczyć skórę, która wytwarza pierzenie, całkowite przekształcenie w skrzydła przednich kończyn, specyficzne okrycie szczęk w postaci zrogowaciałego dzioba, bardzo lekki i mocny szkielet oraz czterodziałowe serce, czyli jedne z głównych przystosowań do lotu. Większość ptaków zdolność takową będzie posiadać, kilkadziesiąt gatunków to jednak nieloty. Spowodowane jest to tym, że ich układy pokarmowe oraz oddechowe nie będą posiadały przystosowania do tej zdolności, oprócz tego może to być wywołane zbyt dużymi gabarytami. Poza tym ptaki odznaczały będą się bardzo dużą aktywnością jeśli chodzi o metabolizm i procesy przemiany materii. Jeśli chodzi o proces rozmnażania to ptaki będą rozmnażały się poprzez składanie, a następnie wysiadywanie jaj. Niektóre z nich, szczególnie zaliczane do kurków oraz papug należą do jednych z najbardziej inteligentnych gatunków wśród wszystkich zwierząt, będą one zdolne do tworzenia oraz używania pomocniczych przyrządów, gdzie zdolności takiej nie posiadają nawet człekokształtne, a zdobyta przez nie wiedza przekazywana jest kolejnym pokoleniom.

Są typem podkręgowców stałocieplnych. Istnieje ich około dziesięć tysięcy gatunków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Wielkość ich jest różna od małego koliberka do strusia. Charakteryzują się skórą z piórami, przednie kończyny przekształcone są w skrzydła, szczęki okryte rogowym dziobem, nie mają zębów, lekki mocny szkielet i mają czterodziałowe serce. Niektóre gatunki są nielotami, a ich układ pokarmowy oraz oddechowy jest przystosowany do zdolności lotnej. Aby się rozmnożyć składają jajka i wysiadują je. Niektóre z ptaków są bardzo inteligentne i przekazują to następnym pokoleniom, jak używanie przyrządów pomocniczych. Odbywają też daleko dystansowe wędrówki, a inne na krótsze odległości. Porozumiewają się przy pomocy wizualnych sygnałów oraz zawołań kontaktowych, jak i śpiewem. Wspólnie polują, przepędzają drapieżników, mają lęgi wspólne i zgrupowania migracyjne. Większość gatunków żyje monogamicznie, na czas jednego sezonu, ale też i kilku lat, ale bywają też gatunki tworzące systemy poligeniczne.

Chyba zwierzętami, którym najbardziej człowiek zazdrości będą właśnie ptaki. Można by się było dziwić lub nie, ale to właśnie ptaki są takimi stworzeniami, które posiadają zdolność latania, a to naprawdę bardzo ważna i przydatna cecha. Dlatego też ptaki są naprawdę można by nawet rzec, że niesamowite i wprawiają nas w ogólne zdumienie. Ptaków jest całe mnóstwo na naszym świecie i żeby móc je wszystkie zobaczy trzeba by było naprawdę długich lat poszukiwań, a także i wyjazdów na różne miejsca świata. Właśnie dlatego też warto by było to zrobić, gdyby tylko zaszła taka możliwość i bardzo ans one interesują. Tutaj w Polsce to przede wszystkim mamy możliwość zobaczenia tak naprawdę tylko bocianów, sikorek, wróbli, srok, czy wron. Jest także sporo innych gatunków, ale żeby zobaczyć strusia, to trzeba pojechać do zoo, czy tak samo jest z pingwinami. Nie ma takiej możliwości niestety. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, a jeśli mamy niezwykłą ochotę na popatrzenie na te wspaniałe stworzenia, to trzeba by było się wybrać w odpowiednie miejsca na ziemi.

Ptaki uznawane są za gromadę zwierząt stałocieplnych i jednocześnie za jeden z podtypów kręgowców. Jest to obecnie jedna z najbardziej zróżnicowanych gromad lądowych kręgowców, istnieje ich ponad dziesięć tysięcy i znajdują się w ekosystemach na całym świecie. Wielkość tych zwierząt także jest zróżnicowaną, zaczynając od kilkucentymetrowych koliberków, aż po kilkumetrowych strusi. Dla ówczesnych ptaków, czyli tych, które towarzyszą nam od ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat cechami charakterystycznymi będzie między innymi skóra, która posiada właściwość wytwarzania piór, przednie kończyny, które przekształcone są w skrzydła, szczęki okryte rogowym dziobem. Pozbawione są uzębienia, a oprócz tego mają bardzo mocny szkielet i podzielone na cztery części serce. Ptaki zazwyczaj posiadają zdolność wzniesienia się w powietrze, przynajmniej na drobnym odcinku, niektóre z gatunków są jednak nielotnymi, co jest spowodowane między innymi ich układem pokarmowym, czy też oddechowym, które nie są przygotowanymi do tej zdolności. Poza tym odznaczać będą się bardzo wysoką aktywnością metaboliczną. Ptactwo rozmnaża się poprzez wcześniej składane, a następnie wysiadywane jajka otoczone twardą skorupą. Niektóre z ptaków, szczególnie gatunki papug i kruków należą do jednych z bardziej inteligentnych gatunków zwierząt, zdolne są one do tworzenia i wykorzystywania pomocniczych przyrządów przy jednoczesnym przekazywaniu tejże wiedzy pokoleniom następnym, co z pewnością jest cechą co najmniej wyjątkową.


Ptaki cieszą się wielka sympatią ludzi. Piękny śpiew, barwne upierzenie, różnorodne głosy, umiejętności lotu, budowy gniazd oraz opieki nad potomstwem zwracają uwagę każdego z nas. Na całym świecie obecnie żyje mnie więcej osiem tysięcy siedemset gatunków ptaków. Na terenach Europy Środkowej można spotkać około czterysta gatunków, czyli w przybliżeniu 4,6 procent światowej ornitofauny. Ten rodzaj zwierząt występuje dosłownie wszędzie. Spotkamy je na przykład w centrum dużego miasta, ogrodach, parkach. Można je zobaczyć o każdej porze roku. W okresie zimowym można je obserwować nawet w bardzo dużych stadach, a niektóre blisko naszych domostw. Przeważnie ptaki są ufne, dlatego często nie potrzeba do ich obserwacji lornetki. Ich zmysły są bardzo rozwinięte, podobnie jak u człowieka. Samce i samice, ptaki młode i dorosłe niektórych gatunków różnią się barwą albo też rysunkiem upierzenia. Dwa razy w roku te zwierzęta zmieniają upierzenie.