Człowiek i małpa

Człowiek, co nie ulega wątpliwości, również jest ssakiem. Rodzimy się jako efekt zapłodnienia wewnętrznego. Przez dziewięć miesięcy rozwijamy się w łonie matki. Jesteśmy potem karmieni z jej piersi, które wytwarzają mleko w gruczołach mlekowych. W drodze ewolucji zyskaliśmy wyprostowaną postawę ciała i zatraciliśmy większość owłosienia, gdyż przestało ono być nam potrzebne odkąd zaczęliśmy używać ubrań do skrywania naszych wątłych ciał przed chłodem. Człowiek ze swej natury jest zwierzęciem lądowym, jednak myśl nie zna granic i szybko wynalazł urządzenia, które umożliwiają mu wzbicie się w przestworza z ptakami i zanurzenie w morskie otchłanie z rybami.

Małpy człekokształtne

Zwierzętami, które są najbardziej podobne do człowieka, i najbardziej spokrewnionymi, jak udowodnili to naukowcy, są małpy człekokształtne. Wśród małp człekokształtnych, możemy rozpoznać gibony i siamangi. Te małpy należą do małp człekokształtnych mniejszych zaś, do większych należą goryle, szympansy oraz orangutany. Małpy podobnie jak ludzie, żyją w obrębie swojej rodziny, to pozwala im przetrwać. Małpy człekokształtne występują najczęściej w Afryce. Maksymalnie małpy mogą osiągać nawet 50 lat życia. Podobnie jak u ludzi, samice małp rodzą dziecko, karmią je swoim pokarmem a następnie przez długi czas się nim opiekują, aż małe będzie zdolne do samodzielnego życia. Małpy człekokształtne, doskonale opanowały możliwość wspinaczki po drzewach. Małpy tak jak ludzie śpią w nocy, w dzień zaś zdobywają pożywienie. Małpy nie potrafią pokonywać odległości w pozycji wyprostowanej, poruszają się najczęściej w pozycji czworonożnej. Do przedstawicieli, małp człekokształtnych, zalicza się między innymi goryle. Goryle organizują się w duże grupy rodzinne. Przywódcą takiej grupy, jest tylko jeden samiec, który zdobył sobie tą pozycję zazwyczaj silą. Głównym pokarmem goryli są liście, owoce drzew. Co charakterystyczne, większość małp człekokształtnych posiada długie dłonie, tak jak ludzie. Dzięki temu o wiele łatwiej im przetrwać. To im umożliwia, chwytanie, różnych przedmiotów. Małpy człekokształtne, należą do tych zwierząt, które budują sobie schronienia, w konarach drzew.