Ewolucja gadów

W czasie trwania karbonu z prymitywnych form tych zwierząt zaczęły powstawać całkiem niezależnie tak zwane synapsydy, w czaszce których występował jeden otwór skroniowy za każdym okiem. Synapsydy były dominującymi w tym czasie kręgowcami lądowymi, a następnie w erze mezozoiku dały początek ssakom. Zeuropsydy rozdzieliły się na dwie linie ewolucyjne, jednak z grup zwierząt, charakteryzowała się w tym przypadku czaszką, która całkowicie pozbawiona była otworów skroniowych. Zaczęły pojawiać się między innymi parejazaury, tej jednak powoli wymarły na przełomie triasu i permu oraz żółwie, które żyją do dzisiaj. Z kolei diapsydy wykształciły czaszkę posiadają już dwie pary otworów skroniowych, dolną oraz górną. Dzięki ich obecności sama czaszka była lżejszą, a mięśnie posiadały więcej miejsca na rozwój, w rezultacie czego szczęka mogła stawać się coraz bardziej ruchliwą i silniejszą. Diapsydy następnie rozdzieliły się, nie wliczając w to oczywiście kilku pobocznych linii ewolucyjnych na inne grupy. Ostatnim z rozwinięć tejże linii ewolucyjnej będą Romeriidy, do których zaliczymy jaszczurki, węże, krokodyle, ptaki oraz wszystkich ich wymarłych krewnych, którzy żyli na przełomie kolejnych setek tysiąc leci. Większość z tych gatunków obecnie jednak już nie występuje, jak dobrze nam wiadomo pozostały tylko cztery rzędy ssaków.

W czasie karbonu z najbardziej prymitywnych organizmów zwanych dzisiaj owodniowcami powstały tak zwane synapsydy. W czaskach tych drugich występował jeden otwór skroniowy za każdym z oczu. Synapsydy w czasie tym należały do dominującej na ziemi grupy kręgowców, szczególnie na początku triasu i jeszcze trochę wcześniej w permie. W późniejsze z er, a mianowicie mezozoicznej dały początek ssakom. Inna z grup, a mianowicie zauropsydy dzieliły się na dwie osobne linie ewolucyjne, gdzie do cech charakterystycznych zaliczyć będziemy mogli czaszkę pozbawioną otworów skroniowych. Z tejże linii zaczęły pojawiać się między innymi parejazaury, wymarłe jednak na przełomie permu oraz triasu. Linia e3wolucyjna jednak rozwijała się coraz dalej, między innymi poprzez diapsydy, dzięki obecności otworów skroniowych czaszka byłą o wiele lżejsza, a mięśnie posiadały więcej miejsca, w rezultacie szczęka mogła stawać się coraz bardziej rozbudowana oraz ruchliwa. W całej ewolucji ciągłym sporom podlegać będzie pozycja systematyczna żółwi. Tradycyjnie bowiem zaliczano je do anapsydów i uznawano za potomków organizmów żyjących setki miliony lat temu, między innymi parejazaurów. Niektóre z analiz filogenetycznych będą jednak sugerowały, że w rzeczywistości są one organizmami należącymi do całkowicie innego kladu. Analizy wykorzystujące cechy pochodzenia morfologicznego będą wskazywały przynależność żółwi do całkiem innych gromad, sugerując bliskie pokrewieństwo między innymi z zauropterygami.

Współczesne gady

Do współcześnie żyjących gadów można zaliczyć żółwie, hatterie, łuskonośne oraz krokodyle i ich krewniacy. Żółwie wyróżniają się kostnym bardzo twardym pancerzem, którego bardzo trudno jest przełamać. Część żółwi potrafi pływać w wodzie i na lądzie. Żółwie najczęściej żywią się roślinami, ale mogą również przyjmować mięso. Składają swoje jaja na ladzie, tylko wtedy wychodzą na ląd. Żółwi jest kilka rodzajów. Kolejnym gatunkiem gadów są hatterie, które występują jedynie w Nowej Zelandii. Hatterie są jedynym potomkami dinozaurów, jego narządy przywodzą na myśl, dawne stwory, posiada wiele pozostałości po dawnych stworach. Kolejnym przedstawicielem tych gadów są gady łuskonośne. Zaliczają się do niego najwięcej przedstawicieli jaszczurek oraz węży żyjących obecnie na ziemi. Liczy ona ponad 6000 różnych gatunków. Jaszczurki ponadto można, zaliczyć do drapieżników, zjadają one wszystko co napotkają na swej drodze. Węże natomiast mają układ pokarmowy, odpowiednio dostosowany do ich całego ciała. Większość gadów, z tej rodziny po za tym, na skórze mają łuski. Kolejnym rodzajem gadów, żyjących współcześnie są krokodyle oraz wszelkie stwory z nimi pokrewne. Niemal wszystkie krokodyle żyją w wodzie, te zwierzęta żywią się jedynie mięsem zwierzęcym, zaś jaja składają na lądzie, i to na lądzie przychodzi na świat ich potomstwo. Niegdyś gady były jedną z najbardziej dominujących grup na ziemi. Dzisiaj pozostały po nich nieliczni przedstawiciele.