Budowa ptaków

Ptaki to jedna z bardziej charakterystycznych gromad w królestwie zwierząt. Jest tak między innymi dlatego, że jako jedyne wykształciły umiejętność wzbicia się w przestworza. Także jednak wśród nich wyróżnić będziemy mogli wyjątki, które takowej umiejętności posiadać nie będą. Ptaki to z pewnością jedna z najbardziej zróżnicowanych pod względem gatunkowych gromad, gdyż istnieje ponad dziesięć tysięcy gatunków, nie zaliczając do nich tych wymarłych. Ptaki będą mogły przybierać różne formy zaczynają od małych kolibrów po kilkumetrowe strusie i tym podobne. Do ich cech charakterystycznych zaliczymy skórę wytwarzającą upierzenie oraz przednie kończyny, które przekształcone zostały w skrzydła. Szczęki w większości przypadków nie posiadają zębów i okryte są rogowym dziobem. Szkielet jest lekkim i mocnym, a serce czterodziałowe co także jest ważnym przystosowaniem umożliwiającym się wzbicie w powietrze. Niektóre z gatunków o czym już wcześniej wspomniano nie będą potrafiły wzbić się nawet minimalnie w przestworza, czy też oderwać od ziemi. Dzieje się tak gdyż posiadają zbyt dużą masę, czy też nieproporcjonalnie rozwinięte i za słabe skrzydła. Ptaki są zwierzętami żyjącymi w związkach monogamicznych, najczęściej na czas jednego sezonu, czasami może to być jednak okres kilku lat w zależności od samego gatunku. Zdarzają się jednak także takie, które partnera szukają na okres całego swego życia. Niektóre z ptaków tworzyć będą rozbudowane systemy lęgowe o charakterze poligamicznym.

Przyglądając się budowie ciała ptaków, ich anatomii oraz morfologii na pierwszy rzut oka zauważyć możemy już, że wykształciły one szereg adaptacji, które nie są spotykane wśród innych kręgowców. Tego rodzaju specyficzne dostosowania organizmu będą przydatne przede wszystkim w lataniu – usprawniają je i ułatwiają jednocześnie. Warto zwrócić uwagę szczególnie na budowę układu kostnego, płciowego, oddechowego, krwionośnego oraz pokarmowego, w którym spotkać będziemy mogli się z wieloma specyficznymi formami niespotykanymi wśród innych zwierząt. Ptaki na przykład posiadają pneumatyczne kości, które wypełnione są powietrzem, dzięki czemu są o wiele lżejsze, co będzie w dużej mierze ułatwiało cały proces latania, a przede wszystkim wzbicia się w powietrze, co jest jednym z najtrudniejszych elementów całego lotu aktywnego. Ptaki poruszać mogą się także lotem szybowym, wykorzystują wtedy prądy i podmuchy wiatru oraz rozległość swoich skrzydeł, które pomagają utrzymać się w powietrzu i jednocześnie korygować tor lotu i poniekąd jego szybkość.

Czaszka

Czaszka w przypadku ptaków dzielona jest na dwie osobny grupy kości – przede wszystkim te które otaczają mózg oraz narządy zmysłowe oraz kości otaczające pierwsze z odcinków dróg oddechowych. Mózgoczaszka, czyli pierwszy z rodzajów kości stanowić będzie niekompletne elementy chrzęstne, które dopiero w czasie po urodzeniu zmieniają się w kości, dodatkowo obudowane są materiałem kostnym pochodzenia skórnego. Cecha ta wyróżniała będzie czaszki ptaków między innymi od gadów, gdzie kości pochodzenia skórnego nie będą bezpośrednio wbudowywały się i łączyły z puszką mózgową. Proces ten w przypadku przedstawicieli ptasiej rodziny będzie przede wszystkim wynikał z bardzo silnego rozwoju ich mózgowia.

Oczy

W przypadku ptaków powieki nie będą wykorzystywane do mrugania, tak jak na przykład u ludzi i szerokiej gamy innych kręgowców. Oczy nawilżane są bezpośrednio za pomocą migotki, czyli jakoby trzeciej powieki, która porusza się jednak nie horyzontalnie, tylko wertykalnie. Oprócz tego migotka pokrywała będzie oko i działała na zasadzie soczewki kontaktowej w przypadku wielu gatunków. Siatkówka ptasich oczu posiada narząd przypominający kształtem wachlarz i wypełniony dodatkowo krwią – powszechnie zwany jest grzebień. Będzie on wpływał na odżywianie oka i zaopatrywanie w tlen.

Upierzenie

Upierzenie jest jedną z najbardziej charakterystycznych ptasich cech. Spełniać będzie one bardzo wiele różnorodnych funkcji, umożliwiać między innymi latanie, zapewnia odpowiednią izolację, która jednocześnie daje możliwość regulacji termicznej i używane będą w przypadku godów jako element kamuflażu i wysyłania sygnałów. Upierzenie przez większość ptaków jest regularnie zrzucanym. Standardowe upierzenie, które powstaje podczas pierzenia po okresie rozrodczym znane jest jako podstawowe. Oprócz tego wyróżniamy także upierzenie alternatywne, gdzie zmiany następują przeważnie raz w roku, chociaż niektóre z ptaków zrzucają swe pióra trochę częściej w przeciągu jednego roku. Pióra wymagać będą od ptaków opieki i pielęgnacji, więc ptaki codziennie oddają się zabiegom ich czyszczenia, poświęcając na to dziesiątą część danego dnia. Używać będą do tego przede wszystkim dzioba, który jednocześnie daje możliwość nakładanie na pióra woskowej wydzieliny, która zapewnia ich elastyczność.

Upierzenie wśród ptaków to nic innego jak specyficznego rodzaju twory nabłonkowe, które pokrywały będą ptasie ciała, a oprócz tego występowały wśród niektórych z dinozaurów. Podobnie jak łuski u gadów, pióra będą nakładały się na siebie w sposób dachówkowaty. Wyrastają przeważnie z brodawek skórnych, w których najpierw formują się tak zwane pióra embrionalne, czyli puchowe, a następnie dopiero ich wersja ostateczna, jeśli można ją tak nazwać. Jeśli chodzi o budowę to pióro składało będzie się z osi, która posiada elastyczne właściwości oraz dwóch chorągiewek.

Narząd zmysłów

Zmysł wzroku jest u większości ptaków jednym z najlepiej rozwiniętych, inne natomiast są raczej tępymi, między innymi jeśli chodzi o węch. Oczy umieszczone są po obu stronach głowy, a pole widzenia dzięki temu wynosić będzie ponad trzysta stopni. U ptaków drapieżnych oczy położone są bardziej z przodu co poprawiać będzie parametry widzenia i związane będzie z tym także percepcja. Cechą ptaków będzie między innymi widzenie tetra chromatyczne, co oznaczało będzie, że reagują one na światło zielone, czerwone oraz niebieskie, posiadają także wrażliwe na ultrafiolet czopki. Umożliwiać będzie im to między innymi rozpoznawanie promieni ultrafioletowych co jest bardzo ważnym jeśli chodzi o zaloty. Duża gama ptaków posiada wzory na upierzeniu właśnie w ultrafiolecie, które występują w postaci łat na piórach, dla nas oczywiście nie będą widocznymi. Ptaki posiadają powieki, podobnie jak inne zwierzęta, nie są one jednak wykorzystywane do mruga, oczy bowiem nawilżane są przy wykorzystaniu trzeciej powieki, czyli migotki, która porusza się w powierzchni poziomej. Migotka pokrywała będzie również oko i działała na zasadzie soczewki kontaktowej poprawiając wzrok szczególnie u młodych ptaków.