Bucerotiformes

Pod tym terminem kryje się rząd ptaków z podgromady Neornithes. Znajdują się tam takie rodziny, jak chociażby: dzioborożce, sierpodudki, dudki czy na przykład Bucorvidae. Zostały one w czasem wydzielone z rzędu kraskowych. Nadrzędem dla nich są ptaki neognatyczne. Należy przyznać, że istnieje w tej kategorii wiele gatunków ptaków, mimo że znajdują się tam praktycznie tylko cztery rodziny. Najpopularniejszymi w tym wszystkim są liczne dudkowate, z klasycznym dudkiem na czele, ale również dzioboróg abisyński i kafryjski, jak i gatunek o nazwie upupa antaois. Wszystkie te gatunki występują przede wszystkim na terenie Afryki, gdzie są dosyć powszechne, a do tego są to ich siedliska naturalne. Na terenie Europy znajdują się one przede wszystkim w licznych ogrodach zoologicznych, w dziale ornitologii. W naturze praktycznie trudno jest je spotkać. Najczęściej występują na terenie Afryki Północnej i typowo Afryki Południowej. Składają małą ilość jaj. Same ptaki są niezwykle charakterystyczne z wyglądu, każdy dla swojego gatunku.

Dzioboróg kafryjski

Z łaciny jest to Bucorvus leadbeateri, ewentualnie Bucorvus cafer. Jest to duży ptak z rodziny Bucorvidae. Występuje powszechnie w Afryce. Posiada czarne upierzenie, a dziób ma czarny, prosty i bardzo pokaźny. Wokół oczu widoczne są u niego czerwone łaty nagiej skóry. Osiąga długość około metr trzydzieści centymetrów i masę od trzech do sześciu kilogramów. Lubi środowiska lesiste, łąki oraz sawanny. Występuje od Namibii i Angoli, aż po Burundi i Kenię. Poluje raczej stadnie na żaby, ślimaki, owady i małe ssaki (rozmiarami sięgające zająca). Żyją w grupach po pięć lub dziesięć osobników.

Dzioboróg abisyński

Z łacińskiego jest to Bucorvus abyssinicus. Inną jego nazwą jest dzioborożec abisyński. Występuje on przede wszystkim na terenie środkowej Afryki. Posiada czarno-białe upierzenie, bardzo pokaźny dziób, zakrzywiony lekko i do tego z dużą naroślą. Z kolei samce posiadają też charakterystyczną czerwoną plamę na gardle. Osiąga rozmiar metra i dwudziestu centymetrów. Przede wszystkim występuje na zalesionych fragmentach sawanny i na skrajach lasów. Poluje na owady i małe zwierzęta. Ewentualnie pożywi się też odpadkami i padliną.

Upupa antaois

Jest to gatunek wymarłego już ptaka. Należał on do rodziny dudkowatych. Znany jest on tylko z niekompletnego szkieletu. Był on podobno gatunkiem endemicznym Wyspy Świętej Heleny. Szkielet jego znaleziono w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku przez Storrsa L. Olsona, amerykańskiego paleontologa. Najprawdopodobniej gatunek ten wymarł krótko po jego odkryciu w piętnastym wieku. Przyczyną mogły być zawleczone przez człowieka obce gatunki, jak szczur śniady czy kot domowy, bądź jakieś obce choroby. Jest on owadożerny.

Dudek

Pełna nazwa to Upupa epos. Jest to średniej wielkości ptak wędrowny. Należy do rodziny dudkowatych. Zamieszkuje on większą część Europy, a także środkową i południową Azję. Na terenie naszego kraju przede wszystkim znaleźć go można w górach, a także na Pobrzeżu Bałtyckim. Przeloty wykonuje w czerwcu, a także między wrześniem a październikiem. Zimuje w środkowej Afryce. Osiąga on masę około osiemdziesięciu gramów, a długość ciała około trzydzieści centymetrów. Na głowie ma charakterystyczny rdzawy czub z czarnymi końcówkami.

Bucorvidae

Jest to monotypowa rodzina, która została wyodrębniona z podgromady ptaków nowoczesnych o nazwie Neornithes. Znajduje się tam rodzaj Bucorvus, który liczy trzy gatunki, a mianowicie dzioboroga abisyńskiego i kafryjskiego, a także wymarłego już Bucorvus brailloni, który żył mniej więcej w okresie miocenu. Dawniej rodzina ta klasyfikowana była jako podrodzina Bucorvinae dla rodziny dzioborożców, ale późniejsze badania filogenetyczne wykazały, że był to błąd, a rodzina ta jest taksonem siostrzanym dla Bucerotidae.

Dudkowate

Po łacinie jest to Upupidae. Jest to rodzina z rzędu Bucerotiformes. Są one grupą siostrzaną dla sierpodudków. Jednocześnie ich bliskimi krewnymi, jak się okazuje, są dzioborożce oraz Bucorvidae. W rodzinie tej znajduje się jeden rodzaj, który zawiera w sobie trzy gatunki współczesne, a także jeden już wymarły. Chodzi tutaj o: dudka, Upupa africana, Upupa marginata, a wymarły to Upupa antaois. Czasami w systematykach można się spotkać z tym, że wydzielony jest osobny rząd dudkowe, który obejmuje sobą dwie rodziny, a mianowicie dudki i sierpodudki.