Rodzaje ryb

Dokładnie są to ryby właściwe, czyli po łacinie Pisces. Określa się tak zmiennocieplnych kręgowców wodnych, które oddychają skrzelami, mają szczęki i poruszają się z pomocą płetw. Posiadają one między sobą duże zróżnicowanie pod względem budowy zewnętrznej i wewnętrznej, ubarwienia czy samego przystosowania do warunków danego środowiska. Są one największą grupą obecnie występujących na świecie kręgowców. Żyje około dwadzieścia osiem tysięcy gatunków żyjących współcześnie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ryby są najstarszymi kręgowcami na naszej planecie. Po raz pierwszy pojawiły się około czterysta osiemdziesiąt milionów lat temu, przynajmniej jak na razie wiadomo. Na terenie naszego kraju tylko spotkać można około sto dwadzieścia gatunków. Najczęściej dzieli się je na ryby śluzice, pancerne, chrzęstnoszkieletowe, kostnoszkieletowe, fałdopłetwe, promieniopłetwe, mięśniopłetwe, cefalaspidokształtne, wymarłe i wiele innych. Posiadają one ciała opływowe, głowa jest połączona nieruchomo z tułowiem, otwór gębowy z ruchomymi szczękami i zębami, rozdzielnopłciowość i wiele innych.

Ryby elektryczne

Terminem tym określa się ryby, które mają w sobie specyficzną zdolność do wytwarzania pola elektrycznego bądź też do odbierania jego obecności i zmian. Okazuje się, że w wielu przypadkach ryby te są niespokrewnione ze sobą i znajdują się w różnych grupach systematycznych, a także występują w różnych środowiskach. W ich ciele znajdują się narządy elektryczne, które umożliwiają wytwarzanie impulsów elektrycznych dla samoobrony bądź też obezwładnienia ofiary. Mogą też znajdować się tam dodatkowo lub tylko i wyłącznie elektroreceptory, które dają możliwość wykrywania obecności bądź zmian danego pola elektrycznego. Jeśli chodzi o węższe spojrzenie na ten problem, to przyjmuje się, że są to po prostu ryby, u których występują narządy elektryczne. Najczęściej w tej kategorii wymienia się takie rodziny i gatunki, jak chociażby: mrukowate, strętwokształtne, malapteruridae, drętowowate, apteronotidae, drętwa pawik, drętwa pstra, w ogóle drętwokształtne, węgorz i sum elektryczny i wiele innych.

Ryby akwariowe

W kategorii ryb akwariowych najczęściej plasują się ryby słodkowodne krajowe, jak i zagraniczne. Największą popularnością cieszą się oczywiście jak najbardziej egzotyczne, a do tego jak najpiękniejsze (pod względem ubarwienia i kształtu) osobniki. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że niektóre z nich wymagają specjalnych zabiegów hodowlanych, warunków do ich utrzymania. Jednocześnie niektóre gatunki nie są w stanie żyć samotnie, muszą być albo parami bądź w większym stadzie. Wśród popularnych akwariowych ryb krajowych wymienia się najczęściej brzanę, kiełba krótkowąsego, ciernika, różankę oraz sumika karłowatego. Z kolei wśród pozostałych gatunków, bardziej egzotycznych, wymienia się najczęściej takie, jak: gurami całujący, bojowniki różnego typu, prętniki, wielkopłetwy, brzanki, Danio Kerri, Danio krętaczek, Danio kropkowany, kardynałek chiński, razbora, złota rybka, błyszczyk, bystrzyk, neon czarny i czerwony, kirgiski, naskalniki, pielęgnice, pyszczaki, giętkozęby, mieczyki i wiele innych.

Ryby jadalne

Inaczej określa się je po prostu jako ryby konsumpcyjne. Są to gatunki wyławiane przez człowieka dla natychmiastowego ich spożycia bądź też do kolejnego przetworzenia, które poprzedza spożycie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że są one w sumie mięsem łatwym do pozyskania. Wykorzystywane są przez około sześćdziesiąt procent ludzkie społeczności. Wyławianiem ryb konsumpcyjnych oraz owoców morza zajmuje się rybołówstwo i rybactwo śródlądowe. Można wyróżnić na przykład ryby żywe i martwe, świeże i mrożone, solone, wędzone lub marynowane. Jednocześnie wyróżnia się prezerwy rybne lub konserwy rybne. Te pierwsze to produkty z całych ryb, obrobionych bądź trochę przerobionych, które nie poddawane są sterylizacji i mają bardzo krótki okres do spożycia. Z kolei konserwy rybne to produkty hermetyczne, poddane sterylizacji, a także posiadają długi czas na spożycie. Najczęściej ryby jadalne mają w sobie wiele witamin, jak A, E, grupę B, ale również sód, potas, wapń, magnez, fosfor, tłuszcze, białka i wiele innych.

Ryby wymarłe

Terminem tym oczywiście określa się te gatunki ryb, których nie ma już na świecie. Najczęściej wyginęły one w prehistorii, w czasach, gdy nie było jeszcze człowieka. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele po nich pozostało skamielin, dzięki czemu naukowcy byli w stanie odtworzyć ich potencjalny wygląd, strukturę, całą budowę lub jej większość, a także tryb i styl życia, jaki mogły one prowadzić, czyli między innymi czym się one odżywiały, w jakich środowiskach żyły, a także mniej więcej czyim pokarmem mogły one być. Najczęściej wśród ryb wymarłych wymienia się takie rodziny i rzędy, jak chociażby: Elpistostegidae, fałdopłetwe, tępozębne, prażarłacze, prawieczkokształtne, Pycnodontiformes i wiele innych. Obecnie usłyszeć o nich można tylko w muzeach, w historycznych punktach zoologicznych dla turystów itp. Jednocześnie należy zaznaczyć, że cieszą się one popularnością głównie wśród osób zainteresowanych życiem w czasach prehistorycznych. Poza tym są one tylko mglistym wspomnieniem minionych czasów.

Ryby kostnoszkieletowe

Inaczej określa się je jako ryby kostne. Z łacińskiego są to Osteichthyes. Jest to nadgromada kręgowców wodnych, w których znajdują się ryby promieniopłetwe oraz mięśniopłetwe. Najstarszą rybą kostnoszkieletową jest Guiyu, która żyła w późnym sylurze około czterysta milionów lat temu i zaliczana była to mięśniopłetwych. Ryby z tej kategorii znaleźć można w wodach słodkich, słonych, a także słonawych. Współcześnie wyróżnia się około dwadzieścia cztery tysiące gatunków ryb kostnych. Może ich być jeszcze więcej. Wśród ich cech charakterystycznych należy wymienić przede wszystkim to, że duża część ich szkieletu jest skostniała, ciało ma łuski lub jest nagie, w większości mają pęcherz pławny, brak przegród międzyskrzelowych, brak zastawki spiralnej w jelicie, zapłodnienie jest zewnętrzne, a także występuje pojedyncza szczelina skrzelowa osłonięta pokrywą skrzelową. Wśród rodzin znajdujących się w tej grupie należy wymienić przede wszystkim: actinopterygii, sarcopterygii, a także dwudyszne, trzonopłetwe, ramieniopłetwe, promieniopłetwe i inne.