Ogólnie o zwierzętach

Można by rzec, że zwierząt na świecie jest całe mnóstwo, czy to będą zwierzęta roślinożerne, czy owadożerne, a nawet mięsożerne, to każde z nich zachowuje się zupełnie inaczej, nawet jeśli żyje w tym samym miejscu, co inne zwierzę, to mimo to naprawdę sporo ich różni i dzieli. Każde ze zwierząt tak przystosowało się do warunków, jakie panują na ziemi, że naprawdę wspaniale sobie z tym wszystkim radzą i bez wątpienia mogą nawet przetrwać najgorszy dla nich okres, czy to będą burze czy upały. Czasami ludzi bardzo zadziwia to wszystko, czyli na przykład jak zdobywają pokarm, czy rozmnażają się. Jednak zwierzęta potrafią wiele i można by rzec, że są prawdziwymi rekordzistami w tym, co robią. Znacznie także prześcigają w niektórych sprawach człowieka, a właśnie też dlatego być może są tak bardzo fantastyczne i strasznie sobą potrafią zadziwiać i fascynować nas ludzi! Być może dlatego też tak bardzo te wszystkie zwierzaki nas zadziwiają i są naprawdę bardzo urocze, jedyne w swoim rodzaj, a można by nawet rzec, że fantastyczne.

Zwierzęta są wielokomórkowymi organizmami, które posiadają ograniczony wzrost, w większości przypadków zdolność aktywnego poruszania się, a oprócz tego są heterotroficzne. Należeć będą do najbardziej zróżnicowanego pod względem gatunków królestwa wielokomórkowców. Komórki zwierzęce nie będą posiadały ścian komórkowych ani chloroplastów, zorganizowane będą natomiast w tkanki, a te dalej w narządy, które tworzą całe ich układy. Wyspecjalizowane z układów narządów w organizmach pełnią określone z funkcji witalnych, wyróżnimy układy krwionośne, wydalnicze, oddechowe i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Wszystkie ze zwierząt odbierać będą zewnętrzne bodźce przy wykorzystaniu specjalnych receptorów i oprócz tego reagują na nie odruchami. Uznaje się obecnie, że za przodków zwierząt uznać można przedstawicieli jednego z wcześniejszych królestw wielokomórkowców, które magazynowały glikogen. W przypadku zwierząt w procesie komplikowania budowy miejsce miał okres, który pozwolił na zróżnicowanie kolonialne, doprowadziło to do odróżniania poszczególnych funkcji danych organizmów i ich unikatowości pod względem gatunkowym. Obecnie zwierzęta dzielić będzie najogólniej na ssaki, gady, płazy, ptaki oraz drobniejsze formy organizmów.

Zwierzęta, które występują w naszym kraju dzielimy na ssaki, ptaki, płazy, gady, ryby oraz bezkręgowce. Na całym świecie żyje współcześnie około cztery tysiące ssaków. Około półtora procenta światowej teriofauny stanowią gatunki, które występują w środkowej części Starego Kontynentu. Gatunki te reprezentują sześć spośród osiemnastu rzędów ssaków. Zdecydowana większość gatunków tych zwierząt jest powszechnie znana. Do mniej znanych należą na przykład: muflon, gronostaj, nutria, piżmak, popielica, orzesznica, badylarka, zębiełek myszaty. Ptaki są szczególnie lubiane przez ludzi. Dzięcioł, kukułka, kruk, wrona, wróbel to ptaki, które zna prawie każde dziecko. Zmienno cieplne zwierzęta to ryby, gady oraz płazy. Kilka, a nawet kilkanaście gatunków ryb przeciętny Kowalski jest w stanie wymienić. Gorzej taka wyliczanka wychodzi nam jeśli chodzi o gady i płazy. Częściej znamy egzotyczne gatunki tych zwierząt niż rodzime. Bezkręgowce to bardzo liczna rodzina zwierząt. Te stosunkowo małe zwierzęta to między innymi: owady, skorupiaki, mięczaki.

Są najbardziej zróżnicowanym królestwem wielokomórkowców, które aktywnie się porusza. Nauka o zwierzętach to zoologia, a klasyfikacją zajmuje się statystyka biologiczna. Całe królestwo zwierząt obejmuje ponad milion gatunków, ale ich liczba ciągle jest modyfikowana. Obejmuje ono takie typy, jak kolcogłowe, wirki bezjelitowe, pierścienice, stawonogi, ramienionogi, mszywioły, szczecioszczęki, strunowce, parzydełkowce, żebropławy, lejkogębce, szkarłupnie, szczetnice, kielichowate, brzuchorzęski, szczękogębe, półstrunowce, ryjkogłowy, kolczugowce, Micrognathozoa, mięczaki, nicienie, nitnikowce, wstężnice, pazurnice,, prostopływce, kryzelnice, płaskowce, płazińce, gąbki, niezmogowce, rombowce, wrotki, sikwiaki, niesporczaki, Xenoturbellida i wiele innych. Typy zaś dzielą się na gromady, podtypy i nadgromady. Jednak najczęściej wszystkim kojarzą się one ze zwierzętami, które są udomowione lub przebywają w zoo. Do takich zwierząt należy zaliczyć psy, koty, zwierzęta drapieżne, jak i te, które służą człowiekowi, jak koń, słoń, krowa, czy kot.

W przypadku jeśli traktowalibyśmy zwierzęta jako jedną wspólną grupę organizmów to w tym przypadku staje się ona najróżnorodniejsza i najliczniejszą na powierzchni całej naszej planety, łącząc w sobie kilkadziesiąt tysięcy różnych gatunków oraz odmian. Uznaje się, że przodkami zwierząt były drobne bakterie, które posiadały umiejętność magazynowania glikogenu. Wraz z grzybami oraz niektórymi z pierwotniaków będą one łączone w supergrupę. Tak samo jak w przypadku przodków roślinnych tak samo u zwierząt miejsce miał proces komplikowania budowy oraz pojawił się okres występowania kolonijnego. Poszczególnie organizmy z kolonii zaczęły różnicować szereg swoich funkcji oraz przystosowania prowadząc do powstawania kolejnych tkanek. Występuje u nich przez to w okresie rozwoju zarodkowego tak zwane stadium blastuli. Najstarsze ze znalezisk kopalnych zwierząt pochodziły będą z ery proterozoicznej. Zwierzętami dokładniej zajmowała będzie się nauka zwana zoologią, a bardzo pomocna będzie jej systematyka biologiczna, czyli odłam wiedzy biologicznej zajmujący się tworzeniem klasyfikacji świata zwierząt.